Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Co nás baví

Nejsme stejní, to platí dvojnásob pro děti a dospělé s autismem. Společně se zákonnými zástupci a klientem konzultujeme každý postup a nastavujeme společně individuální plán. Společným cílem je sociální začleňování a maximální možná soběstačnost klienta. Uplatňované sociálně terapeutické postupy jsou založené na vývojovém hledisku, vychází z teorie smyslové integrace a dalších individuálních specifik klienta.

Základem přístupu ke klientovi je navázání vztahu klient – klíčový pracovníkem/terapeut, asistent a úspěšná komunikace, jak je definuje evidence – based metoda Videotrénink pozitivních interakcí VTI. Při práci s klientem se opíráme o východiska a postupy TEACCH programu a dalších evidence-based technik, např. video modelingu, behaviorální terapie, využívající pozitivní zpevňování, postupné tvarování pomocí opakovaného procvičování, učení nápodobou a generalizaci naučeného chování a nových dovedností v různém prostředí a situacích. Důraz klademe na jednotlivé techniky práce podle úrovně a věku dítěte. Nastavení plánu péče a práce s rodinou jsou postaveny na individuálním přístupu.

Spolupracujeme s odborníky z oboru pediatrie, psychologie, dětské psychiatrie a klinické logopedie. Členkou dozorčí rady Autis Centrum, o.p.s. je PhDr. Iva Nesnídalová, klinický psycholog.

Sociálně terapeutické činnosti probíhají v rámci sociálně aktivizační služby a vybrané činnosti také při odlehčovacích pobytech. Uvědomujeme si, že každého baví něco jiného, každý je individualita. Někdo pracuje raději sám, a trvá mu déle než se seznámí s prostředím a činnostmi nebo než dokáže přijmout ostatní lidi,  jiný má rád sdílení se svými vrstevníky a rád poznává nové věci. Cílem sociálně terapeutických činností je přenesení nabytých dovedností do běžného života.

Hlavička pozadí