Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Jak pracujeme

Nejsme stejní, to platí dvojnásob pro děti a dospělé s autismem. Našim společným cílem je sociální začleňování a maximální možná soběstačnost klienta. 

Základem přístupu je navázání vztahu klient – klíčový pracovníkem/terapeut, asistent a úspěšná komunikace, jak je definuje evidence – based metoda Videotrénink pozitivních interakcí VTI. Při práci s klientem se opíráme o východiska a postupy TEACCH programu a dalších evidence-based technik, např. video modelingu, behaviorální terapie, využívající pozitivní zpevňování, postupné tvarování pomocí opakovaného procvičování, učení nápodobou a generalizaci naučeného chování a nových dovedností v různém prostředí a situacích. Uplatňované terapeutické postupy jsou založené na vývojovém hledisku, úrovni a věku dítěte a vychází z teorie smyslové integrace. Nastavení plánu péče a práce s rodinou jsou postaveny na individuálním přístupu.

Spolupracujeme s odborníky z oboru pediatrie, psychologie, dětské psychiatrie a klinické logopedie. Členkou dozorčí rady Autis Centrum, o.p.s. je PhDr. Iva Nesnídalová, klinický psycholog.

Sociálně terapeutické činnosti probíhají v rámci sociálně aktivizační služby, při odlehčovacích pobytech a v týdenním stacionáři. Uvědomujeme si, že každého baví něco jiného, každý je individualita. Někdo pracuje raději sám, a trvá mu déle než se seznámí s prostředím a činnostmi nebo než dokáže přijmout ostatní lidi,  jiný má rád sdílení se svými vrstevníky a rád poznává nové věci. Cílem sociálně terapeutických činností je přenesení nabytých dovedností do běžného života.

Hlavička pozadí