Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Doplňkové služby rané péče

Půjčovna pomůcek a odborné literatury

Pro rodiče, příp. další pečující osoby je k dispozici v Autis Centrum, o.p.s. půjčovna speciálních pomůcek a hraček napomáhajících rozvoji dítěte. Pomůcky si můžete vybrat ze seznamu pomůcek, který má u sebe poradkyně a zapůjčit si je pro využívání v domácím prostředí. Poradkyně Vám přiveze vybrané pomůcky domů nebo si je můžete vyzvednout v Autis Centrum, o.p.s. 

V sídle poskytovatele je k dispozici také půjčovna odborné literatury, která obsahuje knihy zaměřené na problematiku autismu, rozvoje a péče o dítěte s autismem, sourozence a související témata. Knihy můžete vybírat ze seznamu knih elektronicky zde a zapůjčit si je domů. Poradkyně vám vybrané knihy přiveze nebo si je můžete vyzvednout v sídle poskytovatele.

Pomůcky a knihy si můžete objednat také na emailu info@autiscentrum.cz. Obvyklá výpůjční doba jsou 2 měsíce. 

Odborné konzultace KBT

Odborné konzultace jsou poskytovány klientům psycholožkou a KBT terapeutkou Mgr. Zuzanou Hořejšovou. Tyto služby lze využít pouze na objednání u poradkyně rané péče nebo zde.

V rámci KBT pracuje terapeut s myšlením a chováním klienta. KBT lze použít prakticky na všechny duševní potíže. Klient a KBT terapeut si předem stanoví zakázku, na které budou společně pracovat.

Pobytový rekondiční a edukační tábor pro rodiny

Pobytový tábor pro celé rodiny probíhá o letních prázdninách ve Chvalšinách nedaleko Českého Krumlova. Pobyt vedou poradkyně rané péče, jsou zde zajištěny terapeutické aktivity pro děti s autismem a společné akce pro sourozence a rodiče. Cílem je intenzivní podpora kompetencí rodičů, sdílení a získání nových informací pro péči.

Na táboře je zajištěna psychoterapeutická podpora Mgr. Přemysla Mikoláše, psychologa a psychoterapeuta s dlouholetou praxí s rodinami dětí s neurovývojovými odlišnostmi, a dále podpora KBT terapeuta. Po celý pobyt mohou rodiče a děti využít služeb muzikoterapeutky a harmonizační lůžko.

Cena tábora je závislá na získání finančních prostředků formou grantů nebo sponzorských darů. Tábor je částečně hrazen klienty.

Více zde.

Příměstské rekondiční tábory pro děti z rané péče

Na terapeutických táborech se klienti pod vedením poradkyň rané péče nebo terapeutek učí novým dovednostem nebo upevňují dovednosti stávající. Kromě ergoterapie, logopedie, nácviků sociálních dovedností, muzikoterapie a Snoezelenu, si klienti odnesou mnoho zážitků a vyzkouší nová prostředí (výlety, plovárna, hřiště, ZOO, solná jeskyně).

Cena a počet táborů jsou závislé na získání finančních prostředků formou grantů nebo sponzorských darů. Tábory jsou částečně hrazeny klienty.

Více zde.

Úhrada za doplňkové (fakultativní) služby je uvedena v ceníku.

Dále Autis Centrum zprostředkovává terapeutické pobyty pořádané jedním z nejznámějších terapeutických center Centrem terapie autismu v Praze. Pracovníci Autis Centra se účastní těchto pobytů jako asistenti dětí s autismem.

Hlavička pozadí