Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Fakultativní služby

Půjčovna pomůcek

Pro rodiče, příp. další pečující osoby je k dispozici v sídle poskytovatele služby. Půjčovna obsahuje speciální pomůcky a hračky napomáhající rozvoji dítěte.

Pomůcky lze vybrat ze seznamu pomůcek, který má u sebe poradce a zapůjčit si je pro využívání v domácím prostředí. Poradce přiveze vybrané pomůcky s sebou do rodiny nebo je lze vyzvednout v sídle poskytovatele. Pomůcky lze objednat i elektronicky na emailu info@auticentrum.cz. Obvyklá výpůjční doba jsou 2 měsíce.

Půjčovna odborné literatury

Pro rodiče, příp. další pečující osoby je k dispozici v sídle poskytovatele služby. Půjčovna obsahuje knihy zaměřené na problematiku autismu, rozvoje a péče o dítěte s autismem, sourozence a související témata.

Odbornou literaturu lze vybrat ze seznamu knih, který je k dispozici u poradce a zapůjčit si je pro využívání v domácím prostředí. Poradce přiveze vybrané knihy s sebou do rodiny nebo je lze vyzvednout v sídle poskytovatele. Knihy lze objednat i elektronicky na emailu info@auticentrum.cz. Obvyklá výpůjční doba jsou 2 měsíce.

Úhrada za fakultativní služby je uvedena v ceníku.

Hlavička pozadí