Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Ceník – Týdenní stacionář

Schválený dne: 31. 12. 2023
Účinný ode dne: 1. 1. 2024
Ceník výše úhrad za poskytování služby týdenní stacionář ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb..

Služba Cena
Poplatek na péči 75% přiznaného příspěvku na péči. Při měsíční kalkulaci výše poplatku se vychází z počtu dnů skutečného pobytu uživatele ve stacionáři.
Ubytování 260,- Kč/noc
Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a
ošacení, žehlení
45,- Kč/noc
Strava:  
Snídaně 55,- Kč
Oběd 115,- Kč
Večeře 85,- Kč
Náklady na zajištění zájmu uživatele (vstupy na akce, občerstvení,…) dle reálných nákladů
Základní sociální poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb.
1. Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální
situace.
zdarma
2. Poskytnutí informace o možnostech a formách pomoci. zdarma
3. Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby v souvislosti s poskytováním sociální služby. zdarma
4. Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny, spolupodílející se na péči o osobu. zdarma

Fakultativní služby

Náklady na dopravu automobilem k zájmu uživatele. 10,- Kč/km
Poplatky za umístění elektrospotřebiče klienta na jeho pokoji:  
Lednice do 100 l 120,- Kč/měsíc
Revize dle skutečných nákladů

Hlavička pozadí