Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače RANÁ PÉČE do 7 let věku

Máte obavu, že s Vaším dítětem není něco v pořádku? Bylo u Vašeho dítěte vysloveno podezření na autismus nebo již máte zprávu od lékaře a víte, že je Vaše dítě autismem znevýhodněno?

V takovém případě nás neváhejte kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Včasný nástup odborné péče může Vašemu dítěti pomoci k lepšímu startu do života a zmírnit dopady poruchy na vývoj dítěte. Víme, že rodiče se musí svému dítěti věnovat mnohem intenzivněji, než je tomu u zdravých dětí, a mnohem aktivněji jej učit zvládat i ty nejjednodušší praktické a sociální dovednosti. Výrazné změny mohou zasáhnout do celého rodinného systému. Službou raná péče podporujeme pečující rodinu v takové míře, aby v této obtížné životní situaci mohla fungovat a aktivně podporovat své dítě.

Cílová skupina

Služba je poskytována dětem do 7 let věku s diagnostikovanou poruchou autistického spektra nebo s podezřením na tuto poruchu a jejich rodinám z celého Jihočeského kraje.

Základní služby rané péče

Práce v rodině

 • základem pro rozvoj malého dítěte je jeho domácí prostředí, proto v rámci terénní služby rané péče přijedeme k Vám do rodiny a domluvíme postup, jak Vaše dítě rozvíjet, na čem je třeba pracovat a jací další odborníci by Vám mohli pomoci. Konzultaci můžeme uskutečnit také přímo u nás v Autis Centru.
 • na základě aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte sestavíme společně individuální plán a domluvíme další postup, jak a v čem dítě rozvíjet.
 • zapůjčíme Vám domů vhodné pomůcky, hračky a odbornou literaturu.
 • konzultujeme s Vámi zařazení dítěte do předškolních zařízení.
 • zprostředkujeme informace o nabídkách vhodných terapií pro rodinu nebo dítě s autismem, službách jiných zařízení a odborníků, poskytneme informace o nárocích na sociální pomoc a zprostředkujeme kontakty s dalšími rodinami.
 • seznámíme Vás s ověřenými a využívanými přístupy a speciálními metodami práce vhodnými pro osoby s autismem.

Individuální práce s dítětem

 • individuální práce s dítětem probíhá v domácím prostředí nebo u nás v Autis Centru.
 • využíváme ověřené přístupy a speciální metody práce určené pro děti s PAS
 • společně s Vámi nastavujeme v individuálním plánu cíle, kterých má být individuální prací dosaženo, zaměřuje se zejména na oblasti:
  • komunikace
  • sebeobsluhy
  • práce u stolu
  • nácviku hry a imitace
  • rozvoje jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, myšlení
  • řešení problémového chování,
  • zavedení opatření pro lepší časovou a prostorovou orientaci
  • generalizace dovedností, tj. přenesení naučených dovedností do jiných prostředí (školka, škola apod.).
 • ke konzultaci (terénní, ambulantní) lze přizvat další odborníky jako psychologa, logopeda, terapeuta, speciálního pedagoga, výživového poradce, asistenta pedagoga, společný postup domlouváme také prostřednictvím emailových, telefonických nebo osobních konzultací v sídle centra.

Individuální intervence

 • individuální intervence jsou poskytovány rodičům dětí s autismem psychologem a terapeutem Mgr. Přemyslem Mikolášem z organizace ADAM – autistické děti a my. Tyto služby lze využít pouze na objednání zde.
 • hlavním cílem individuálních intervenci je pomoci najít vhodné postupy rodičům při zvládání výchovy dětí s autismem, řešení situací, které jsou pro ně aktuálně nebo dlouhodobě obtížné a pomoci jim se na problém podívat z jiného úhlu pohledu a s nadhledem.

Konzultace v předškolních zařízeních

Zkušenosti ukazují, že zapojit dítě s autismem nebo podezřením na neurovývojovou poruchu do společného vzdělávání v mateřské škole, je nejefektivnější pro jeho sociální rozvoj. Zapojení do kolektivu je často velmi náročné, ale pro většinu těchto dětí velmi žádoucí a nenahraditelné.

 • po dohodě s rodičem jezdíme do školských zařízení a k ostatním poskytovatelům sociálních služeb a konzultujeme podporu dítěte s odlišným vývojem s pedagogy, asistenty pedagoga, příp. pracovníky v sociálních službách, a hledáme společnou cestu,
 • spolupracujeme se školským poradenským zařízením – Speciálně pedagogické centrum (SPC) v Českých Budějovicích.

Praktičtí průvodci pro rodiče a pedagogy:

 • https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Rodiny-deti-s-PAS.pdf
  Informace pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra pokud mají podezření, že s dítětem není něco v pořádku, pokud nastupuje Vaše dítě do mateřské či základní školy, žádáte příspěvek na péči nebo nesouhlasíte s jeho výší.
 • I já jdu do školy
  Informace určené pedagogům, kteří mají ve třídě žáka s Aspergerovým syndromem a chtějí ho co nejvíce podpořit při začlenění do výuky, do třídního kolektivu.

Fakultativní služby

V případě zájmu může rodič využít doplňkové rozšiřující služby. Úhrada za fakultativní služby je uvedena v ceníku.

Další služby pro rodiny

V rámci rané péče nabízíme rodičům také možnost sdílení dobré praxe, navázání kontaktů s dalšími rodinami, rozšíření svých znalostí nebo seznámení s různými odborníky.

 • Besedy s odborníky
 • Setkávání rodin, sourozenců

Navazující služby a aktivity 

Chcete vyzkoušet ještě jiné služby a aktivity? Chcete zapojit své dítě do speciálně připravených aktivit vedených odbornými pracovníky nebo si odpočinout od náročné péče a svěřit dítě na víkend do bezpečného prostředí a rukou odborníků? Neváhejte využít také sociálně aktivizační služby a víkendové odlehčovací pobyty.

Provoz služby rané péče

Ambulantní forma (Autis Centrum):
Pondělí  – úterý 7:30 – 12:00

Terénní forma (domácí nebo jiné prostředí):
Pondělí – pátek  7:30 – 16:00

Kontaktní pracovníci:

Koordinátor rané péče
Poradkyně rané péče, manželský a rodinný poradce

Telefon: 778 044 746
E-mail: michalkova@autiscentrum.cz

Hlavička pozadí