Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Tým odlehčovací služby

Tým odlehčovací služby zajišťuje, aby služba byla poskytována od pátku 19:00 hod. do neděle 19:00 hod. podle nastavené harmonogramu, a aby byly respektovány individuální potřeby klientů.

Tvoří jej vedoucí odlehčovací služby a dále odborní pracovníci (sociální pracovník, ergoterapeut, speciální pedagog, arteterapeut) nebo proškolení asistenti, vždy jeden asistent ke každému z klientů. Tým odlehčovací služby tvoří 28 proškolených asistentů a odborných pracovníků.

Vedoucí odlehčovací služby vytváří harmonogram víkendového pobytu, komunikuje se zájemci o službu, připravuje návrhy smluv o službě, nastavuje individuální plány klientů, vede dokumentaci klientů v oblasti přímé péče, vyřizuje stížnosti, zpracovává vnitřní pravidla služby a metodiky, zajišťuje vyúčtování úhrad za službu, školí asistenty odlehčovací služby a metodicky je vede, odpovídá za kvalitu služby.

Odborní pracovníci a proškolení asistenti zajišťují po celý víkend plnění individuálního plánu klienta, o nějž se v rámci odlehčovacího víkendu starají. Pracovníci pracují v denních a nočních směnách, za vedení směn odpovídají vedoucí směn.

V případě potřeby se obracejte na vedoucí odlehčovací služby.

Veronika Babická
Vedoucí odlehčovací služby
Telefon: 775 566 081
E-mail: babicka@autiscentrum.cz

Hlavička pozadí