Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Tým odlehčovací služby

Tým odlehčovací služby zajišťuje, aby služba byla poskytována od pátku 19:00 hod. do neděle 19:00 hod. podle nastavené harmonogramu, a aby byly respektovány individuální potřeby klientů.

Tvoří jej vedoucí odlehčovací služby, vedoucí směn a několik desítek proškolených asistentů přímé péče. Klient má vždy k dispozici jednoho asistenta, který mu pomáhá s tím, co klient zatím nezvládá sám. 

Vedoucí odlehčovací služby vytváří harmonogram víkendového pobytu, komunikuje se zájemci o službu, připravuje návrhy smluv o službě, nastavuje individuální plány klientů, vede dokumentaci klientů v oblasti přímé péče, vyřizuje stížnosti, zpracovává vnitřní pravidla služby a metodiky, zajišťuje vyúčtování úhrad za službu, školí asistenty odlehčovací služby a metodicky je vede, odpovídá za kvalitu služby.

Pracovníci pracují v denních a nočních směnách, za vedení směn odpovídají vedoucí směn. V případě potřeby se obracejte na vedoucí odlehčovací služby.

Chcete-li se zapojit jako víkendový asistent odlehčovací služby, napište zde.

Veronika Babická
Vedoucí odlehčovací služby
Telefon: 608 660 525
E-mail: babicka@autiscentrum.cz

Hlavička pozadí