Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače O nás

Jsme nestátní nezisková organizace, která podporuje děti a dospělé s autismem a jejich rodiny.

„Sociální izolace, zoufalý nedostatek podpory pečujících rodin a nedostatečná osvěta laické i odborné veřejnosti, včetně školských zařízení a sociálních služeb, nás přiměly k tomu, abychom pro naše děti založili Autis Centrum, o.p.s. Ano, tak jednoduché to bylo, protože v jednoduchosti a opravdovosti je síla. Obecně prospěšná společnost Autis Centrum vznikla s láskou a nadějí na lepší život dětí s autismem a jejich rodin,“ říká zakladatelka centra Mgr. Milena Urbanová.

Velkou oporou v začátcích centra byla klinická psycholožka PhDr. Iva Nesnídalová, první členka dozorčí rady. „Rodiče dětí s postižením potřebují podporu a pochopení, aby mohli pečovat a mít pro své děti úsměv na rtech. Úsměv má mocnou sílu a nikdy nelze podceňovat jeho pozitivní účinky,“ sděluje s úsměvem a dodává, že při péči o dítě s autismem je důležité podpořit rodinu.

 

Začátky nebyly jednoduché. Když v hlavě exploduje vesmír. Naději přináší Autis Centrum, časopis Barbar 12/2022

Od ledna 2015 poskytuje Autis Centrum, o.p.s. první sociální službu, a to sociálně aktivizační službu.

Cílem sociálně aktivizačních a terapeutických činností Autis Centra je posílení sebevědomí a pozitivních emocí klienta, asertivity, možnost navázat nová přátelství, naučit se něco nového nebo rozvíjet své komunikační dovednosti tak, aby dítě s autismem zažilo úspěch, bylo samo sebou a lépe se svou rodinou zvládalo život ve své každodennosti. 

Od září 2015 mohou rodiny využívat odlehčovací službu Autis Centrum, o.p.s. 

Rodiče, prarodiče, všichni, kteří pečují o dítě nebo dospělého s autismem a potřebují si přes víkend odpočinout, načerpat nové síly pro další péči, zařídit si své záležitosti, udělat si čas jen pro sebe, svého partnera nebo sourozence, mohou od pátku do neděle využít víkendovou odlehčovací službu. Při víkendových pobytech se o klienty stará proškolený a sehraný tým asistentů. 

V roce 2019 registrovalo Autis Centrum, o.p.s. službu raná péče. 

Pokud rodiče mají obavu, že s jejich dítětem není něco v pořádku, bylo u něj vysloveno podezření na autismus (dotazníkový test pro záchyt neurovývojových poruch M-CHAT-R/F TM) nebo již mají zprávu od lékaře a ví, že jejich dítě může být autismem znevýhodněno, mohou se obrátit na službu raná péče. Cílem této služby je včasná podpora a nástup odborné péče, který dítěti pomůže k lepšímu startu do života. Raná péče posune dítě v jeho vývoji a rodinu podpoří tak, aby mohla v této obtížné životní situaci fungovat a aktivně podporovat své dítě.

Od roku 2022 poskytuje Autis Centrum, o.p.s. službu týdenního stacionáře pro dospělé klienty s autismem.

Týdenní stacionář byl nominován na cenu MOSTY za rok 2022!
Autis Centrum rozšiřuje portfólio svých služeb, časopis Mosty 1/2023

Jako mávnutím kouzelného proutku jsou z dětí dospěláci a nejinak je tomu i u našich klientů. Z dětí, které k nám chodily na terapeutické programy, kroužky, odlehčovací služby a další aktivity jsou najednou „dospěláci“. Protože někteří z nich budou potřebovat celoživotní podporu, rozhodli jsme se pro ně otevřít týdenní stacionář. Je to místo, kde mají šanci se v dospělosti osamostatnit, někam patřit a mít kolem sebe lidi, se kterými jim bude dobře.  

Poskytnuté stáže a praxe

Jsme klinickým pracovištěm:

 • Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
 • Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 

V rámci sociálních služeb poskytujeme odborné stáže zaměřené na získání praktických dovedností v práci s dětmi a dospělými s poruchami autistického spektra. 

 • Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
 • Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
 • Spolu spojit síly, z. s. – Stella, odlehčovací služba
 • Alka, o.p.s.
 • ZŠ a MŠ Nová, České Budějovice
 • Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity – klinické pracoviště ZSF JU pro praxe studentů
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 • Studenti Obchodní akademie, Husova 1, České Budějovice
 • Studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Husova 3, České Budějovice
 • Studenti Gymnázia J.V. Jirsíka, České Budějovice

Za několik málo let se nám podařilo hodně změnit. Chcete se k nám přidat nebo podpořit naši práci? Stačí napsat email na info@autiscentrum.cz nebo zavolat paní ředitelce Mileně Urbanové, rádi se s Vámi setkáme na osobní schůzce. 

Poslání

Naším posláním je pomáhat s péčí rodinám dětí s autismem a současně podporovat děti a dospělé s autismem tak, aby byli co nejvíce samostatní a necítili se v životě osamělí.

Na čem stavíme naše služby?

Poskytovat podporu lidem s autismem nelze jinak než s láskou a respektem k odlišnostem v jejich chování. V Autis Centru víme, že lidé s autismem si kolem sebe zaslouží citlivé a empatické lidi, kteří umějí o své práci přemýšlet a dokáží jim svým přístupem pomoci porozumět světu. Některé děti s autismem zvládají dobře vzdělávání, jiné vyžadují speciální přístup ve škole, některé nepotřebují žádnou míru podpory, jiné naopak značnou. Spektrum autismu není černobílé, ale významně ovlivňuje celou rodinu a širší okolí. Pro naši práci je na prvním místě respektování individuálních potřeb klienta a vytvoření pozitivního vztahu s ním. Vzděláváme se, spolupracujeme se zkušenými odborníky a pracujeme ověřenými metodami v úzké spolupráci s rodinou.

Součástí našich aktivit je spolupráce s komunitním spolkem Autisté jihu, jehož členy jsou lidé s autismem, jejich rodiny a přátelé. Požadavky aktivních členů tohoto spolku se snaží Autis Centrum promítnout do své praxe.

Proč to děláme?

Nikdo si z důvodu svého postižení nezaslouží žít v ústavu nebo stranou společnosti. Ani lidé s těžkou symptomatikou autismu a mentálním postižením ani ti, kteří vedou samostatný život, ale v důsledku autismu trpí úzkostmi a nejistotou. Autis Centrum pomáhá svým klientům a jejich rodinám na cestě k normálnímu životu. Snažíme se zlepšovat dobrou praxi v sociálních službách, budovat kulturu bezpečného prostředí pro děti a dospělé s autismem a toto sdílet se všemi, kterým není osud lidí s autismem nebo jakoukoliv jinou odlišností lhostejný.

Každodenní provoz

Ambulantní, terénní a pobytové služby Autis Centra využívá více jak 130 klientů s autismem z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 roku do 45 let, a to v průběhu celého týdne včetně víkendů.

Mnohdy se jedná o klienty s těžkou symptomatikou autismu, kdy služby nelze poskytovat jinak než v poměru 1 klient : 1 asistent. Na naše zaměstnance jsou kladeny velké nároky jak odborné, tak lidské. Sebezapření a ovládání svých emocí, poskytnutí útěchy i v případě, kdy se nedaří nalézt vhodné řešení, vzdělávání se a ochota pomoci klientovi nebo kolegovi je v této práci nesmírně důležitá.

Každodenní provoz centra je náročný personálně i finančně, a je možný jen díky státní podpoře formou účelových dotací, úhrad od klientů a podpoře individuálních a firemních dárců.

Pokud vám to, co děláme, dává smysl, staňte se našimi partnery nebo podporovateli. S radostí uvítáme Vaši pomoc.

Děkujeme spolužákům matematické třídy Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích z let 1989 – 1993, díky nimž vznikly tyto webové stránky.

Hlavička pozadí