Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače O nás

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem s autismem a jejich rodinám. 

Autis Centrum, o.p.s. vzniklo v roce 2014 z několika důvodů:

  • Dětem a dospělým s autismem a jejich rodinám se v Českých Budějovicích a širokém okolí nedostávalo ani zdaleka takové péče, jakou by si zasloužili. Chyběly sociální služby, které by jim pomáhaly v každodenním životě.
  • Nedostatečná osvěta laické a odborné veřejnosti, včetně poskytovatelů sociálních služeb a školských zařízení.

Tyto věci chceme změnit.

Na čem stavíme naše služby?

Poskytovat podporu lidem s autismem nelze jinak než s láskou a respektem k odlišnostem v jejich chování. V Autis Centru víme, že lidé s autismem si kolem sebe zaslouží citlivé a empatické lidi, kteří umějí o své práci přemýšlet a dokáží jim svým přístupem pomoci porozumět světu. Na prvním místě je pro nás respektování individuálních potřeb klienta a vytvoření pozitivního vztahu s ním. Vzděláváme se, spolupracujeme se zkušenými odborníky a pracujeme ověřenými metodami v úzké spolupráci s pečující rodinou a klientem.

Součástí našich aktivit je spolupráce s komunitním spolkem Autisté jihu, jehož členy jsou lidé s autismem, jejich rodiny a přátelé. Požadavky aktivních členů tohoto spolku se snaží Autis Centrum promítnout do své praxe.

Proč to děláme?

Nikdo si z důvodu svého postižení nezaslouží žít v ústavu nebo stranou společnosti. Ani lidé s těžkou symptomatikou autismu a mentálním postižením ani ti, kteří vedou samostatný život, ale v důsledku autismu trpí úzkostmi a nejistotou. Autis Centrum pomáhá svým klientům a jejich rodinám na cestě k normálnímu životu. Snažíme se zlepšovat dobrou praxi v sociálních službách, budovat kulturu bezpečného prostředí pro děti a dospělé s autismem a toto sdílet se všemi, kterým není osud lidí s autismem nebo jakýmkoliv jiným postižením lhostejný.

Každodenní provoz

Služeb Autis Centra využívá více jak 80 klientů s autismem z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 roku do 45 let.

Mnohdy se jedná o klienty s těžkou symptomatikou autismu, kdy služby nelze poskytovat jinak než v poměru 1 klient : 1 asistent. Na naše zaměstnance jsou kladeny velké nároky jak odborné, tak lidské. Sebezapření a ovládání svých emocí, poskytnutí útěchy i v případě, kdy se nedaří nalézt vhodné řešení, vzdělávání se a ochota pomoci klientovi nebo kolegovi je v této práci nesmírně důležitá.

Služby Autis Centra jsou poskytovány v průběhu celého týdne. Poskytujeme registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, konkrétně sociálně aktivizační službu a víkendové odlehčovací pobyty pro osoby s autismem ve věku od 5 do 45 let, a dále službu raná péče pro klienty od narození do věku 7 let. Každodenní provoz centra je náročný personálně i finančně, a je možný jen díky státní podpoře formou účelových dotací, úhrad od klientů a podpoře individuálních a firemních dárců.

Pokud vám to, co děláme, dává smysl a chtěli byste společně s námi pomáhat lidem s autismem a jejich rodinám, budeme vám velmi vděčni za jakoukoliv pomoc. 

 

Děkujeme spolužákům matematické třídy Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích z let 1989 – 1993, díky nimž vznikly tyto webové stránky.

Hlavička pozadí