Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Autismus

Porucha autistického spektra neboli autismus patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Jde o vrozené neurovývojové postižení některých mozkových funkcí, jehož důsledkem je, že člověk nedokáže přiměřeně komunikovat a navazovat sociální vztahy. Selhává v představivosti, plánování činností, imitaci a hře, sebepojetí. Důležitá je včasná diagnóza a včasná odborná pomoc.

Ikona oddělovače Děkujeme našim dárcům a partnerům

Děkujeme spolužákům matematické třídy Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích z let 1989 - 1993, díky nimž vznikly tyto webové stránky.

Ikona oddělovače Úvod

Naším posláním je pomáhat s péčí rodinám dětí s autismem a současně podporovat děti a dospělé s autismem tak, aby byli co nejvíce samostatní a necítili se v životě osamělí.

Všichni chceme prožít šťastný a spokojený život. Cesta k němu však může být pro lidi s autismem a jejich rodiny mnohem složitější, než si vůbec kdokoliv z nás dokáže představit. Proto potřebuje-li kdokoliv z nich v danou chvíli pomoc nebo podporu, jsme tu právě pro ně.

Budeme rádi, pokud se na tuto cestu vydáte společně s námi a podpoříte lidi s autismem a jejich rodiny tak, aby měli co největší šanci na prožití spokojeného života navzdory diagnóze.


Velký dík patří vám všem, kteří v naší práci vidíte smysl a pomáháte společně s námi. 

Ikona oddělovače Co je u nás v Autis Centru nového

Podívat se na další novinky
Hlavička pozadí