Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Autismus

Porucha autistického spektra neboli autismus patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Jde o vrozené neurovývojové postižení některých mozkových funkcí, jehož důsledkem je, že člověk nedokáže přiměřeně komunikovat a navazovat sociální vztahy. Selhává v představivosti, plánování činností, imitaci a hře, sebepojetí. Důležitá je včasná diagnóza a včasná odborná pomoc.

Ikona oddělovače Děkujeme našim dárcům a partnerům

Teplárna ČB
Image is not available
Partnerská spolupráce

Děkujeme firmě Teplárna České Budějovice za dlouhodobou podporu Autiscentra.

Safari resort
Finanční a materiální dar na vybavení a provoz

Děkujeme Safari Resortu za finanční a materiální podporu, díky které můžeme pomáhat dalším rodinám pečujícím o dítě s poruchou autistického spektra.

Moneta Money Bank
Finanční dar na nákup speciálních rehabilitačních pomůcek

Děkujeme Moneta Money Bank za podporu v rámci programu „Podpora potřebných“.
Z finančního příspěvku ve výši 100 000 Kč byly zakoupeny speciální rehabilitační pomůcky do místnosti pro senzorickou integraci v týdenním stacionáři. Pomůcky pomáhají zajistit klientům podnětné a bezpečné prostředí.

Vodohospodářský rozvoj
Finanční příspěvek na vybavení sociálně terapeutické výtvarné dílny

Děkujeme společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. za podporu a poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 30 000 Kč na pořízení závěsného systému obrazů a vybavení sociálně terapeutické výtvarné dílny.

Rotary club
Finanční dar na vybavení nového stacionáře

Děkujeme Rotary clubu za poskytnutí finančního daru ve výši 47.285 Kč na nákup speciálních rehabilitačních pomůcek. Tyto pomůcky pomáhají předcházet problémovému chování klientů a zajišťují bezpečné a podnětné prostředí pro jejich další rozvoj.

Swietelsky
Finanční dar na vybavení a provoz sociálních služeb

Děkujeme společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. za pravidelnou finanční podporu sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra. Finanční částka 25 000 Kč byla využita na vybavení a provoz sociálních služeb v Autis Centrum, o.p.s.

Eeletro u Helmichu
Finanční dar na vybavení nového stacionáře

Děkujeme firmě Elektro u Helmichů za pomoc s vybavením týdenního stacionáři elektrospotřebiči v celkové hodnotě 19 975 Kč.
Elektrospotřebiče pomáhají v týdenním stacionáři navodit pocit opravdového domova a pomáhají posilovat dovednosti dospělých klientů.

Život dětem
Finanční dar na vybavení nového stacionáře

Děkujeme nadaci Život dětem za poskytnutí finančního daru na nákup senzomotorických pomůcek do právě budovaného stacionáře.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Ikona oddělovače Úvod

Naším posláním je pomáhat s péčí rodinám dětí s autismem a současně podporovat děti a dospělé s autismem tak, aby byli co nejvíce samostatní a necítili se v životě osamělí.

Děti a dospělí s autismem mohou vést normální život, ale i trpět řadou přidružených obtíží, jako jsou potíže se zpracováním smyslových vjemů, odlišný vývoj řeči, intelektové znevýhodnění a řadu dalších, jejichž důsledkem je to, že nejsou naplněny jejich základní životní potřeby. Některé děti s autismem zvládají dobře vzdělávání, jiné vyžadují ve škole speciální přístup. Někteří lidé s autismem nepotřebují žádnou míru podpory, jiní naopak značnou, a to po celý život. Spektrum projevů autismu je velmi široké a může znevýhodňovat nejen člověka s autismem, ale celou jeho rodinu. Proto pokud potřebuje kdokoliv z nich v danou chvíli pomoc, jsme tu právě pro ně.

Velký dík patří vám všem, kteří v naší práci vidíte smysl a pomáháte společně s námi. 

Děkujeme spolužákům matematické třídy Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích z let 1989 – 1993, díky nimž vznikly tyto webové stránky.

 

Ikona oddělovače Co je u nás v Autis Centru nového

Podívat se na další novinky
Hlavička pozadí