Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Autismus

Porucha autistického spektra neboli autismus patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Jde o vrozené neurovývojové postižení některých mozkových funkcí, jehož důsledkem je, že člověk nedokáže přiměřeně komunikovat a navazovat sociální vztahy. Selhává v představivosti, plánování činností, imitaci a hře, sebepojetí. Důležitá je včasná diagnóza a včasná odborná pomoc.

Ikona oddělovače Děkujeme našim dárcům a partnerům

Rotary club
Finanční dar na vybavení nového stacionáře

Děkujeme Rotary clubu za poskytnutí finančního daru ve výši 47.285 Kč na nákup speciálních rehabilitačních pomůcek. Tyto pomůcky pomáhají předcházet problémovému chování klientů a zajišťují bezpečné a podnětné prostředí pro jejich další rozvoj.

Teplárna ČB
Image is not available
Partnerská spolupráce

Děkujeme firmě Teplárna České Budějovice za partnerství, díky kterému mohl být realizován nákup vybavení do právě budovaného stacionáře.

Život dětem
Finanční dar na vybavení nového stacionáře

Děkujeme nadaci Život dětem za poskytnutí finančního daru na nákup senzomotorických pomůcek do právě budovaného stacionáře.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Ikona oddělovače Úvod

Naším posláním je pomáhat s péčí rodinám dětí s autismem a současně podporovat děti a dospělé s autismem tak, aby byli co nejvíce samostatní a necítili se v životě osamělí.

Všichni chceme prožít šťastný a spokojený život. Cesta k němu však může být pro lidi s autismem a jejich rodiny mnohem složitější, než si vůbec kdokoliv z nás dokáže představit. Proto potřebuje-li kdokoliv z nich v danou chvíli pomoc nebo podporu, jsme tu právě pro ně.

Budeme rádi, pokud se na tuto cestu vydáte společně s námi a podpoříte lidi s autismem a jejich rodiny tak, aby měli co největší šanci na prožití spokojeného života navzdory diagnóze.


Velký dík patří vám všem, kteří v naší práci vidíte smysl a pomáháte společně s námi. 

Ikona oddělovače Co je u nás v Autis Centru nového

Podívat se na další novinky
Hlavička pozadí