Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Muzikoterapie

Mnoho dětí a dospělých s autismem dokáže lépe vnímat rytmus a melodii, než mluvené slovo. Dokáží se tak snáze uvolnit, komunikovat s okolím, navázat při aktivitě kontakt s ostatními. Při práci s hudbou a tóny rozvíjíme soustředění, komunikaci a sociálně komunikační dovednosti. Při muzikoterapii využíváme:

  • speciální hudební pomůcky, vibrační a akustické nástroje (např. perkusní nástroje, bubny, klávesy, zvonkohry, happy drum, xylofony, deštné sloupy), piano, kytaru, flétnu
  • zpěv, poslech hudby, pohyb
  • malované písničky, tematické obrázky, noty

Lektor střídá hru na různé hudební nástroje, využívá zpěv a pohybové aktivity. Využívá také poslechu hudby a motivuje klienty ke zpěvu nebo hraní na nástroje. Cílem aktivity je vytvořit podnětné prostředí pro koncentraci a rozvoj vnímání klientů, navodit příjemnou atmosféru a uvolnění.

Hlavička pozadí