Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Půjčovna odborné literatury a beletrie

SEZNAM KNIŽNÍCH TITULŮ v půjčovně vyhledávejte: ZDE.

Půjčovna obsahuje knihy zaměřené na problematiku autismu, rodiny, rozvoje a péče o dítěte s autismem, o sourozence a související témata.

Půjčení knih objednávejte u Mgr. Ivy Flaškové prostřednictvím emailu flaskova@autiscentrum.cz. Knihy si mohou klienti nebo jejich zákonní zástupci vyzvednou v sídle Autis Centra. Označené knihy lze vypůjčit pouze prezenčně.

Namátkou vybíráme knihy:

  • Autismus – Praktická příručka pro rodiče (Yau Alan; Csémy Jana, 2016),
  • Jedineční lidé – Jiný pohled na autismus (Barry M. Prizant, Tom Fields-Meyer, Argo, 2020)
  • Rozvoj verbálního chování (Mary Lynch Barbera, Tracy Rasmussen, Masarykova univerzita, 2018),
  • Speciální sourozenci (David Havelka, Kateřina Bartošová; Portál, 2019),
  • Kyslíková maska pro rodiče (Roman Pešek, Pasparta, 2013),
  • Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem (Julia Moor, Portál 2010)
  • Povím Vám o Aspergerově syndromu (Jude Welton, Edika 2014)
  • Autismus od A do Z (Veronika Šporclová, Pasparta 2019)
  • ABA Jak porozumět aplikované behaviorální analýze (Albert J. Kearney, Pasparta 2020)

V současnosti čítá půjčovna bezmála 400 titulů odborných knih a beletrie. Využít ji mohou klienti, rodinní příslušníci, praktikanti, stážisté a pracovníci centra.

Zaměstnanci mají k dispozici odbornou Knihovnu pro profesní rozvoj.

Hlavička pozadí