Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače PŮJČOVNA odborné literatury a beletrie

Seznam knižních titulů v půjčovně obsahuje knihy zaměřené na problematiku autismu, rozvoje a péče o dítěte s autismem, o sourozence a související témata.

Knihy lze objednat prostřednictvím emailu valaskova@autiscentrum.cz, Bc. et Bc. Linda Valášková, telefon 774 166 645. Odbornou literaturu si mohou klienti nebo jejich zákonní zástupci vyzvednou v sídle Autis Centra. Obvyklá výpůjční doba jsou 2 měsíce. Označené knihy lze vypůjčit pouze prezenčně.

Namátkou vybíráme knihy:

  • Autismus – Praktická příručka pro rodiče (Yau Alan; Csémy Jana, 2016),
  • Jedineční lidé – Jiný pohled na autismus (Barry M. Prizant, Tom Fields-Meyer, Argo, 2020)
  • Rozvoj verbálního chování (Mary Lynch Barbera, Tracy Rasmussen, Masarykova univerzita, 2018),
  • Speciální sourozenci (David Havelka, Kateřina Bartošová; Portál, 2019),
  • Kyslíková maska pro rodiče (Roman Pešek, Pasparta, 2013),
  • Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem (Julia Moor, Portál 2010)
  • Povím Vám o Aspergerově syndromu (Jude Welton, Edika 2014)
  • Autismus od A do Z (Veronika Šporclová, Pasparta 2019)
  • ABA Jak porozumět aplikované behaviorální analýze (Albert J. Kearney, Pasparta 2020)

V současnosti čítá naše knihovna více jak 300 titulů odborných knih a beletrie z oblasti autismu a souvisejících témat. Půjčovnu využívají také studenti, sociální pracovníci, terapeuti, stážisté a asistenti Autis Centra.

Hlavička pozadí