Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Ceník

Schválený dne: 1. 1. 2019

Účinný ode dne: 1. 1. 2019

Služba Cena
 

RANÁ PÉČE

 

Základní sociální poradenství bezplatně
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti bezplatně
Návštěva ve školském zařízení (ve spolupráci s SPC) bezplatně
Individuální konzultace pro rodiče bezplatně
Základní sociální poradenství bezplatně
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím bezplatně
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí bezplatně
Individuální nácviky za přítomnosti rodiče za využití behaviorálních přístupů a speciálních metod práce pro osoby s PAS  

bezplatně

  • včasná intervence do 3 let
  • práce s dítětem nad 3 roky
Fakultativní služby
Odborná literatura a speciální pomůcky 500,-Kč/1 rok
Ostatní (blíže nespecifikované služby), příp. zajištěné prostřednictvím jiné organizace Sazba dle reálných nákladů poskytovatele sociální služby na vyžádanou službu
Hlavička pozadí