Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Ceník

Schválený dne: 1. 1. 2022

Účinný ode dne: 1. 1. 2022

Služba Cena
 

 

RANÁ PÉČE

Základní sociální poradenství, podpora bezplatně
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti bezplatně
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím bezplatně
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (úřady, lékaři)

bezplatně

Sociálně terapeutické činnosti

bezplatně

 
Fakultativní služby
Půjčovna pomůcek a odborné literatury  500,-Kč/1 rok
Ostatní (blíže nespecifikované služby), příp. zajištěné prostřednictvím jiné organizace Sazba dle reálných nákladů poskytovatele sociální služby na vyžádanou službu
Pobytový terapeutický tábor pro rodinycena závislá na získání grantu, spoluúčast klienta
Příměstský terapeutický tábor pro děti z rané péčecena závislá na získání grantu, spoluúčast klienta
Hlavička pozadí