Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Ceník

Schválený dne: 1. 10. 2023

Účinný ode dne: 1. 10. 2023

Služba Cena
 

 

RANÁ PÉČE

Základní sociální poradenství, podpora bezplatně
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti bezplatně
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím bezplatně
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (úřady, lékaři)

bezplatně

Sociálně terapeutické činnosti

bezplatně

Půjčovna knih

bezplatně

 
Fakultativní služby
Půjčovna speciálních pomůcek  500,-Kč/1 rok
Ostatní (blíže nespecifikované služby), příp. zajištěné prostřednictvím jiné organizace Sazba dle reálných nákladů poskytovatele sociální služby na vyžádanou službu
Pobytový rekondiční a edukační tábor pro rodinycena závislá na získání grantu, spoluúčast klienta
Příměstský rekondiční tábor pro děti z rané péčecena závislá na získání grantu, spoluúčast klienta
Hlavička pozadí