Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Sociálně terapeutická keramická dílna

Cílem keramických aktivit je rozvoj smyslového vnímání, zručnosti, myšlení, koncentrace a pracovních dovedností. Práce s hlínou přináší klientům radost, pocit určité kontroly a jistoty, hnětením hlíny stimulují prsty, dlaně, uvolňují napětí, zlepšují soustředění, motoriku, překonávají ostych. Při skupinové aktivitě nebo práci s asistentem se u klienta rozvíjí spolupráce a komunikace.

Vizuální podpora činnosti

Pro lepší pochopení toho, jak bude předmět vyráběn a jaká bude jeho konečná podoba, využívá odborný pracovník strukturované postupy (video-postupy, foto-postupy) keramických činností, v nichž jsou vizualizovány jednotlivé kroky výroby předmětu pomocí náčrtků, fotografií nebo videa. Pomocí těchto postupů rozvíjíme u klienta učení nápodobou. Postupy jsou přizpůsobené věku a schopnostem klienta a vedou jej k větší motivaci v činnosti, samostatnosti, rozvoji představivosti a v konečném důsledku k radosti ze samotného tvoření.

Využívané keramické techniky

  • modelování, práce s plátem a válečky se učí hlínu zpracovat a vytvořit tak různé keramické výrobky, které si po vypálení mohou odnést domů.
  • prvotní seznámení s hlínou – převalování v dlaních, hnětení, mačkání, jednoduché modelování: kulička, váleček
  • práce s válečkem a plátem – zpracování hlíny do válečku, vytvoření plátu, vykrajování z plátu hlíny pomocí různých vykrajovátek
  • otisk různých reliéfů do hlíny (dlaň, textilie, přírodniny, různé předměty)
  • modelování jednoduchých objektů (válečková, kuličková, vymačkávaná technika)
  • modelování z ruky (jednoduché sošky)
  • práce s glazurou
  • kombinace keramiky s jinými materiály (korálky, skleněná drť)

Prostředí keramické dílny poskytuje dostatečný klid na práci. Aktivity probíhají individuálně nebo ve skupince maximálně 3 klientů. Svá dílka si klienti odnáší domů nebo je nechávají na prodej na vánočních trzích, osvětových akcích či jako dárečky pro naše donátory.

Hlavička pozadí