Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Ceník

Schválený dne: 31. 1. 2024
Účinný ode dne: 1. 2. 2024
Ceník výše úhrad za poskytování odlehčovací služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Služba Cena
Odlehčovací služby
Ubytování 260,- Kč/noc
Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 45,- Kč/noc
Strava:
1) snídaně 30,- Kč
2) dopolední svačina 20,- Kč
3) oběd 115,- Kč
4) odpolední svačina 20,- Kč
5) večeře 70,- Kč
Základní činnosti dle § 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb. při poskytování odlehčovacího pobytu v rozsahu těchto úkonů:
A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 90,- Kč/hod.
B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 90,- Kč/hod.
C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. 90,- Kč/hod.
D. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 90,- Kč/hod.
E. Sociálně terapeutické činnosti – socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob. 90,- Kč/hod.
F. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí. 90,- Kč/hod.
G. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. 90,- Kč/hod.
Náklady na zajištění zájmu uživatele (vstupy na akce, občerstvení,…). dle reálných nákladů
Náklady na dopravu automobilem k zájmu uživatele. 10,- Kč/km
Základní sociální poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb.
1. Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace zdarma
2. Poskytnutí informace o možnostech a formách pomoci zdarma
3. Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby v souvislosti s poskytováním sociální služby. zdarma
4. Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny, spolupodílející se na péči o osobu. zdarma
Hlavička pozadí