Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Ceník

Schválený dne: 1. 10. 2019
Účinný ode dne: 1. 10. 2019

Ceník výše úhrad za poskytování odlehčovací služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Orientační cena za celý odlehčovací víkend cca 2 200,- Kč.

Služba Cena
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

 

Ubytování 190,- Kč/noc
Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 20,- Kč/noc
Strava:
1) snídaně 15,- Kč
2) dopolední svačina 17,- Kč
3) oběd 75,- Kč
4) odpolední svačina 15,- Kč
5) večeře 48,- Kč
Základní činnosti dle § 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb. při poskytování odlehčovacího pobytu v rozsahu těchto úkonů:
A.     Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 90,- Kč/hod.
B.     Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 90,- Kč/hod.
C.     Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. 90,- Kč/hod.
D.    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 90,- Kč/hod.
E.      Sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob.

90,- Kč/hod.
F.      Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí. 90,- Kč/hod.
G.     Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

90,- Kč/hod.
Náklady na zajištění zájmu uživatele (vstupy na akce, občerstvení,…). dle reálných nákladů
Náklady na dopravu automobilem k zájmu uživatele. 6,- Kč / km
Základní sociální poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb.
1.        Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace. zdarma
2.      Poskytnutí informace o možnostech a formách pomoci zdarma
3.       Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby v souvislosti s poskytováním sociální služby. zdarma
4.      Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny, spolupodílející se na péči o osobu. zdarma

 

Hlavička pozadí