Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Pracovní terapeutická dílna

Ne každý má doma možnost pracovat na ponku nebo pomocí 3D tisku, laseru a další speciálních nástrojů. V naší dílně si klienti vyzkouší všechno možné, co se dá ze dřeva a jiných materiálů vyrobit. Hlavním cílem aktivity je prohloubení nejen pracovních, ale i komunikačních a sociálních dovedností. Prostřednictvím běžných prací v dílně je rozvíjena jemná i hrubá motorika. Klienti mají možnost se učit základním pracovním dovednostem s různými materiály a nástroji.

Pro výrobu předmětů mají klienti k dispozici podrobný postup. Každý je vždy zodpovědný za svěřený úkol. Klienti mezi sebou spolupracují, vymýšlejí postupy jednotlivých prací, komunikují a učí se respektovat názor  druhého. To vše vede k posílení a prohloubení jejich komunikačních a sociálních dovedností.

Pracovní dílnu v Autis Centru si klienti sami zrenovovali a prostor vymalovali. Pracovní dílna je vybavena potřebným nářadím, soustruhem, různými druhy pil, truhlářskými ponky, 3D tiskárnou, laserem a dalšími nástroji apod.

Hlavička pozadí