Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Relaxace ve Snoezelen prostředí

Cílem relaxace je vyvolání smyslových pocitů v příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby. Důraz je kladen na vztah mezi klientem a terapeutem, který je založen na vzájemné důvěře. Terapeut cíleně vytváří nabídku smyslových podnětů „řídí a usměrňuje stimulaci, probouzí pozornost, navozuje pocit pohody a uspokojení, vyvolává vzpomínky, ovlivňuje vztahy, zbavuje strachu a evokuje pocit jistoty a bezpečí“ (www.isna.de).

Obecně cílem není jen uvolnění, pohoda a spokojenost, ale i stimulace smyslového vnímání a podpora rozvoje osobnosti klienta. Podpora se vztahuje na více oblastí vývoje: vnímání, emocionalitu, kognitivní procesy, komunikaci nebo motoriku. Dalšími cíli může být například redukce stresu a stereotypního chování, zvýšení spontaneity, motivace, iniciativy a zlepšení vztahu mezi klientem a terapeutem, rodičem.

Principy Snoezelenu

Individuální přístup

Hlavním principem práce ve Snoezelen místnostech je individuální přístup. Vždy bereme v úvahu potřeby klienta, individuální schopnosti a předpoklady. Základem je vytvoření příjemné a respektující atmosféry, v níž se klient bude cítit dobře. Důležité je vhodné osvětlení (tlumené světlo), správný výběre hudby v pozadí, ztišený hlas, eliminováním rušivých vlivů a pohodlí k sezení nebo ležení.

Možnost volby a výběru

Klient se podle svých možností rozhoduje sám a iniciativa vychází od něj. Respektujeme tempo klienta, poskytujeme mu dostatek času, protože intenzita vnímání a zpracování podnětů může být odlišné. Záměrem je, aby klient zachytil a zpracoval podněty a vytvořil si nový zážitek svým vlastním tempem a způsobem.

Nedirektivní přístup

Dalším principem je nedirektivní přístup, který je charakterizován jako „nic se nemusí, vše je dovoleno“ (Verheul, Hulsegge). Dobrovolnost a svoboda bez nátlaku se vztahuje zejména na svobodu pohybu a chování v místnosti, kdy se klient může volně pohybovat, zkoumat prostředí a nechat podněty na sebe působit.

Hlavička pozadí