Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Nácviky sociálních dovedností

Sociální dovednosti jsou dovednosti, které používáme v mezilidských vztazích, díky nim můžeme přirozeným způsobem vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech a záměrech a přitom brát ohled na potřeby druhých. Pokud toto zvládáme, dostáváme pozitivní zpětnou vazbu od ostatních, posilujeme tak naši sebedůvěru, cítíme se lépe. V rámci nácviků je možné trénovat také dovednosti nezbytné pro samostatný život, např. pohyb a orientaci ve známém i neznámém prostředí, nakupování, vaření, obsluhu běžných spotřebičů, cestování, jednání s úřady, telefonování apod.

Lidé s autismem často neví, jak v konkrétních situacích reagovat. Situaci se tedy snaží raději vyhnout nebo reagují nevhodným způsobem.

Cílem těchto aktivit je zlepšit vztah klientů k sobě a k lidem ve svém okolí, posílit jejich sebevědomí, umět se lépe orientovat v mezilidských vztazích, správně pochopit a naložit se svými emocemi, vhodně reagovat při konkrétních situacích, umět se seznámit či posilovat sebeovládání, důraz klademe na vytváření a udržení kamarádských vztahů, povídáme si o světě kolem nás.

Nejčastěji navštěvovaná místa: muzeum, výstavy, kino, solná jeskyně, knihovna, zoo, koncerty, společenské a sportovní akce, obchody.

Aktivity probíhají zvlášť pro klienty s Aspergerovým syndromem a vysoko funkčním autismem a zvlášť pro ostatní klienty s autismem, kteří vyžadují vyšší míru podpory.

Hlavička pozadí