Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Ceník

Schválený dne: 1. 9. 2021
Účinný ode dne: 1. 9. 2021

Služba Cena
Sociálně aktivizační služby pro osoby s PAS
Nácviky sociálních dovedností, rozvoj komunikace a nácvik pracovních dovedností bezplatně
·       individuální pro klienty s AS a VF PAS
·       individuální pro klienty s ostatními typy PAS
·       skupinové pro klienty s AS a VF PAS
·       skupinové pro klienty s ostatními typy PAS
Pohybové aktivity bezplatně
(hradí se pouze reálné náklady nad rámec hlavních činností, např. na vstupy na plovárnu, lezeckou stěnu, občerstvení, doprava)
Sociálně terapeutická výtvarná a keramická dílna bezplatně
Muzikoterapie bezplatně
Sociálně terapeutická pracovní dílna bezplatně
Multisenzorické cvičení bezplatně
Návštěva ve školském zařízení (ve spolupráci s SPC) bezplatně
Individuální konzultace pro rodiče bezplatně
Základní sociální poradenství bezplatně
Zprostředkování poradenství v oblasti sexuality a vztahů osob s PAS bezplatně
3D tisk, robotika bezplatně
Pohybové aktivity bezplatně
(hradí se pouze reálné náklady nad rámec hlavních činností, např. na vstupy, trenéři, občerstvení, doprava)
Při aktivitách si klienti mohou přispívat na materiál, zakoupení speciálních pomůcek, baterie, občerstvení apod.
Individuální a skupinové nácviky sociálních dovedností, rozvoj komunikace a nácvik pracovního chování 50 Kč/měsíc
Pohybové aktivity 50 Kč/měsíc
Muzikoterapie 50 Kč/měsíc
Multisenzorické cvičení 50 Kč/měsíc
Sociálně terapeutická výtvarná a keramická dílna 60 Kč/měsíc
Sociálně terapeutická pracovní dílna 70 Kč/měsíc
3D tisk, robotika 100 Kč/měsíc
Fakultativní služby
Půjčovna odborné literatury 10 Kč/1ks/za každý započatý měsíc
Návštěva ve školském zařízení/v rodině v délce trvání 2 hod 500 Kč/2 hod.
Relaxace na harmonizačním lůžku 160 Kč/ sezení
Individuální a krizová intervence 450 Kč/ sezení
Odborná konzultace KBT 400 Kč/ sezení
Intenzivní trénink soběstačnosti a pohybových dovedností 3 500 Kč/10 lekcí + 1 000 Kč/vstupní a výstupní konzultace
Dohled nad klientem 160 Kč/hod.
Osobní asistence (zajištěno prostřednictvím jiné organizace) 130 Kč/hod. + 10 Kč/km
Ostatní (blíže nespecifikované služby), příp. zajištěné prostřednictvím jiné organizace Sazba dle reálných nákladů poskytovatele sociální služby na vyžádanou službu
Klub pro klienty 15+ (1 setkání) Základní cena 250 Kč/os.
Cena při využití lůžkovin poskytovatele
350 Kč/os.
Hlavička pozadí