Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Ceník

Schválený dne: 31. 8. 2023
Účinný ode dne: 1. 9. 2023

Služba Cena
Sociálně aktivizační služby bez úhrady podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Základní sociální poradenství  bezplatně
Nácviky sociálně komunikačních dovedností a pracovních dovedností bezplatně
·       individuální pro klienty s AS a VF PAS
·       individuální pro klienty s PAS
·       skupinové pro klienty s AS a VF PAS
·       skupinové pro klienty s PAS
Pohybové aktivity bezplatně
(hradí se pouze reálné náklady nad rámec hlavních činností, např. na vstupy na plovárnu, lezeckou stěnu, občerstvení, doprava)
Sociálně terapeutická výtvarná a keramická dílna bezplatně
Muzikoterapeutické cvičení bezplatně
Sociálně terapeutická pracovní dílna bezplatně
3D tisk, robotika bezplatně
Návštěva ve školském zařízení (ve spolupráci s SPC) bezplatně
Individuální konzultace  bezplatně
Poradenství v oblasti sexuality a vztahů bezplatně
 
 
Fakultativní služby (doplňkové služby)
Půjčovna odborné literatury 10 Kč/1ks/za každý započatý měsíc
Vibrační terapie (harmonizační lůžko) 240 Kč/ sezení (klient)
Individuální a krizová intervence

450 Kč/ sezení (klient)

pozn.: individuální a krizové intervence pro pečující osoby zprostředkováváme bezplatně prostřednictvím jiné organizace

Odborná konzultace KBT

400 Kč/ sezení (klient)

pozn.: odborné konzultace KBT pro pečující osoby zprostředkováváme bezplatně prostřednictvím jiné organizace

Program 1
Intenzivní trénink soběstačnosti a pohybových dovedností pod vedením ergoterapeuta
450 Kč/ lekce, celkem 10 lekcí
1 500 Kč/komplexní diagnostika ergoterapeuta se vstupní zprávou 
700 Kč/zpráva z výstupní konzultace
Bezplatně – písemné doporučení pro klienta 

Program 2
Senzorická integrace pod vedením ergoterapeuta

500 Kč/lekce, celkem 10 lekcí
2 500 Kč/diagnostika senzorických systémů
500 Kč / vstupní zpráva
1 000 Kč/závěrečná konzultace vč. výstupní zprávy
Bezplatně – písemné doporučení pro klienta

Program 3
Pobyt v hyperbarické komoře – oxygenoterapie

500Kč/lekce, celkem 20 lekcí
+ 2 lekce bezplatně (adaptace)
 

Asistenční dohled nad klientem 160 Kč/hod
Návštěva ve školském zařízení (bez SPC)/v rodině v délce trvání 2 hod 500 Kč/2 hod
Náklady na dopravu automobilem ve prospěch klienta 10 Kč/km
   
Zprostředkování služeb  
Zprostředkování osobní asistence (zajištěno prostřednictvím jiné organizace) obvyklá cena osobní asistence 130 Kč/hod. + 10 Kč/km
Ostatní (blíže nespecifikované služby), příp. zajištěné prostřednictvím jiné organizace sazba dle reálných nákladů poskytovatele sociální služby na vyžádanou službu
   

Rekondiční a edukační pobyty pro rodiny

Letní skupinové aktivity pro děti s PAS

 
Rekondiční a edukační pobyty pro rodiny  cena závislá na získání grantů, spoluúčast klienta
Letní skupinové aktivity pro děti s PAS případná spoluúčast klienta

Hradit fakultativní služby a rekondiční a edukační pobyty pro rodiny lze prostřednictvím nadací a nadačních fondů. S podáním žádosti na nadace a nadační fondy se klient může obrátit o pomoc na vedoucí sociálně aktivizační služby – kontakt: maresova@autiscentrum.cz, mob. 775 566 081.

Hlavička pozadí