Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Ceník

Schválený dne: 31. 8. 2022
Účinný ode dne: 1. 9. 2022

Služba Cena
Sociálně aktivizační služby bez úhrady podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Nácviky sociálně komunikačních dovedností a pracovních dovedností bez úhrady 
·       individuální pro klienty s AS a VF PAS
·       individuální pro klienty s ostatními typy PAS
·       skupinové pro klienty s AS a VF PAS
·       skupinové pro klienty s ostatními typy PAS
Pohybové aktivity bez úhrady
(hradí se pouze reálné náklady nad rámec hlavních činností, např. na vstupy na plovárnu, lezeckou stěnu, občerstvení, doprava)
Sociálně terapeutická výtvarná a keramická dílna bez úhrady
Muzikoterapeutické cvičení bez úhrady
Virtuální realita bez úhrady
Sociálně terapeutická pracovní dílna bez úhrady
3D tisk, robotika bez úhrady
Návštěva ve školském zařízení (ve spolupráci s SPC) bez úhrady
Individuální konzultace pro rodiče bez úhrady
Základní sociální poradenství bez úhrady
Poradenství v oblasti sexuality a vztahů  bez úhrady
 
Při aktivitách si klienti mohou přispívat na materiál, zakoupení speciálních pomůcek, baterie, občerstvení apod.
Individuální a skupinové nácviky sociálně komunikačních  dovedností a pracovních dovedností  60 Kč/měsíc
Pohybové aktivity 60 Kč/měsíc
Muzikoterapeutické cvičení 60 Kč/měsíc
Sociálně terapeutická výtvarná a keramická dílna 70 Kč/měsíc
Sociálně terapeutická pracovní dílna 80 Kč/měsíc
3D tisk, robotika 110 Kč/měsíc
 
Fakultativní služby (doplňkové služby)
Půjčovna odborné literatury 10 Kč/1ks/za každý započatý měsíc
Vibrační terapie (harmonizační lůžko) 160 Kč/ sezení
Individuální a krizová intervence 450 Kč/ sezení
Odborná konzultace KBT 400 Kč/ sezení

Program 1
Senzorická integrace 

500 Kč/lekce, celkem 10 lekcí
2 500 Kč/diagnostika senzorických systémů
1 000 Kč/vstupní a výstupní zpráva
písemné doporučení pro rodiče/klienta – zdarma

Program 2
Intenzivní trénink soběstačnosti a pohybových dovedností pod vedením ergoterapeuta
450 Kč/ lekce, celkem 10 lekcí
1 500 Kč/komplexní diagnostika ergoterapeuta se vstupní zprávou 
700 Kč/zpráva z výstupní konzultace
písemné doporučení pro rodiče/klienta – zdarma 
Program 3
Intenzivní nácvik komunikace a jazykových schopností pod vedením speciálního pedagoga – logopeda

500 Kč/lekce komunikační intervence
1 000 Kč/2 h vstupní speciálně pedagogická diagnostika logopedická 
na vyžádání výstupní speciálně pedagogická diagnostika logopedická – 1 000 Kč/2h
na vyžádání vstupní a výstupní zpráva ze speciálně pedagogické diagnostiky logopedické – 750 Kč/zpráva 

Program 4
Pobyt v hyperbarické komoře – oxygenoterapie

500Kč/lekce, celkem 20 lekcí
+ 2 lekce ZDARM

Asistenční dohled nad klientem 160 Kč/hod
Návštěva ve školském zařízení (bez SPC)/v rodině v délce trvání 2 hod 500 Kč/2 hod
Náklady na dopravu automobilem ve prospěch klienta 10 Kč/km
   
Zprostředkování služeb  
Zprostředkování osobní asistence (zajištěno prostřednictvím jiné organizace) obvyklá cena osobní asistence 130 Kč/hod. + 10 Kč/km
Ostatní (blíže nespecifikované služby), příp. zajištěné prostřednictvím jiné organizace sazba dle reálných nákladů poskytovatele sociální služby na vyžádanou službu
   
Rekondiční a edukační tábory  
Pobytový rekondiční a edukační tábor pro rodiny cena závislá na získání grantů, spoluúčast klienta
Příměstský rekondiční tábor cena závislá na získání grantů, spoluúčast klienta

Hradit fakultativní služby a rekondiční a edukační tábory lze prostřednictvím nadací a nadačních fondů. S podáním žádosti na nadace a nadační fondy se klient může obrátit o pomoc na vedoucí sociálně aktivizační služby – kontakt: maresova@autiscentrum.cz, mob. 775 566 081.

Hlavička pozadí