Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Tým sociálně aktivizační služby

Tým sociálně aktivizační služby zajišťuje poskytování jednotlivých aktivit, které probíhají pravidelně každý den/týden podle individuálního rozvrhu klienta. Tým tvoří vedoucí sociálně aktivizační služby, sociální pracovník, odborní pracovníci (terapeuti/klíčoví pracovníci), kteří vedou jednotlivé aktivity, nastavují individuální plány klientů, a dále asistenti, kteří pomáhají při jednotlivých sociálně terapeutických činnostech.

Vedoucí sociálně aktivizační služby odpovídá za chod sociálně aktivizační služby, metodicky vede pracovníky, komunikuje s klienty a jejich zákonnými zástupci, koordinuje vedení dokumentace v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik. Klíčový pracovníci odpovídají za průběh sociálně terapeutické činnosti, plánování činnosti, provádějí záznamy z aktivit.

 

Hlavička pozadí