Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Tým sociálně aktivizační služby

Tým sociálně aktivizační služby zajišťuje poskytování jednotlivých aktivit a programů, které probíhají pravidelně od pondělí do pátku podle individuálního rozvrhu klienta.

Tým tvoří vedoucí sociálně aktivizační služby, klíčoví pracovníci – sociální pracovníci, odborní pracovníci, pracovníci přímé péče, kteří vedou jednotlivé aktivity a programy, nastavují individuální plány klientů, a dále asistenti, kteří pomáhají při skupinových sociálně terapeutických činnostech.

Vedoucí sociálně aktivizační služby odpovídá za chod sociálně aktivizační služby, metodicky vede pracovníky, komunikuje s klienty a jejich zákonnými zástupci, koordinuje vedení dokumentace v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik. Klíčový pracovníci odpovídají za průběh sociálně terapeutické činnosti, plánování činnosti, provádějí záznamy z aktivit.

Kontaktní pracovník služby:

Mgr. Kateřina Marešová
Vedoucí sociálně aktivizační služby
Telefon: 775 566 081
E-mail: maresova@autiscentrum.cz

Hlavička pozadí