Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Vibrační terapie (harmonizační lůžko)

Prvně se děti s autismem setkaly s harmonizačním lůžkem na letním táboře pro rodiny dětí s autismem na Bukové. Po pozitivních reakcích jsme se rozhodli toto lůžko pořídit do Autis Centra. Naše harmonizační lůžko sestavil na zakázku pro muzikoterapeutku Mgr. Danu Pšeničkovou výrobce hudebních nástrojů pan Karel Hanzík z Podlesí u Příbrami.

Toto dřevěné lůžko je opatřeno po obou stranách speciálními 45-ti strunami, na které hraje muzikoterapeutka různé harmonizující tóny a melodie. Deska lehátka je ze smrkového dřeva, rám se strunami je z javoru. Celé lůžko, na kterém leží klient, tak rezonuje a přenáší vibrace do celého těla. Tato rezonanční terapie je založena na tisíce let osvědčených zkušenostech, jako první léčil nemocné vibracemi strun tzv. monochordu už před 2 500 lety Pythagoras.

Kombinace tónů a vibrujících strun harmonizačního lůžka navodí stav relaxace a zpětně ovlivňuje fyzické procesy v těle klienta. Při terapii využíváme současně Snoezelen prostředí a zohledňujeme senzorickou integraci, která bývá u klientů narušena.

Lidé s autismem jsou obvykle smyslově velmi citliví, reagují na tuto terapii celkovým zklidněním, snížením napětí, uvolněním, navázáním očního kontaktu nebo komunikací s terapeutem. U menších dětí nebo klientů, kteří vyžadují přítomnost rodiče, je rodič muzikoterapii přítomen, může s dítětem ležet na lůžku nebo sedět vedle něj.

Hlavička pozadí