Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Projekty a akce

2021

TESCO – Vy rozhodujete, my pomáháme – 8. kolo

V rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ nadačního fondu TESCO byl podpořen projekt Robotika. Projekt přinesl dětem s autismem radost z objevování, komunikace a učení se spolupracovat s ostatními. Z projektu byly zakoupeny pomůcky na zařízení nové robotické dílny, která dětem s PAS pomáhá rozvíjet logické myšlení, uplatnit kreativitu a matematické schopnosti.

Částka: 20 000 Kč

NROS – POMOZTE DĚTEM 

Projekt „Spolu léto zvládneme“
Díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti byl v rámci 23. ročníku sbírky Pomozte dětem podpořen projekt „Spolu léto zvládneme“. Autis Centrum bylo vybráno mezi TOP 30 PROJEKTŮ v České republice. 

Díky podpoře jsme zrealizovali 8 turnusů táborů pro děti s autismem. Léto jsme si my i naši klienti náležitě užili. Připravili jsme pro děti s autismem pohybové aktivity, výlety, soutěže, táboráky, muzikoterapii, relaxaci a spoustu další zábavy přímo na míru. Psychoterapeutickou podporu rodičům zajistil přední český psychoterapeut Mgr. Přemysl Mikoláš. Z projektu byla částečně hrazeny činnost ergoterapeuta a muzikoterapeuta. Pro klienty byly zakoupeny speciální pomůcky na ergoterapii, které jim budou sloužit i v budoucnu.

Částka: 276 821 Kč

 

NROS – individuální výzva 

Projekt „Asistence dětem s autismem“
Nadace rozvoje občanské společnosti podpořila individuální projekt „Asistence dětem s autismem“, který byl zaměřen na intenzivní podporu 4 dětí s autismem prostřednictvím zajištění osobní asistence a zakoupení pomůcek. Díky projektu došlo ke snížení sociální izolace a zprostředkování sociálního kontaktu s okolím pomocí osobní asistence. Pomůcka byly předány klientům jako věcné dary. 

Částka: 51 142 Kč.

 

ŽIVOT DĚTEM,O.P.S.

Obecně prospěšná společnost Život dětem podpořila rekonstrukci vnitřních prostor Autis Centra. Díky daru byly prostory vymalovány, byly zakoupeny nové koberce, dekorace a speciální pomůcky. Úprava prostor podpořila klienty napříč službami rané péče, sociálně aktivizační služby i odlehčovací služby.

Částka: 143 881 Kč

2020

Sociální služby Autis Centrum, o.p.s.

Děkujeme Jihočeskému kraji za finanční podporu našich sociálních služeb v roce 2020. Finanční prostředky z rozpočtu Jihočeského kraje v celkové výši 7 700 000 Kč byly poskytnuty na Odlehčovací službu, Sociálně aktivizační službu a službu Raná péče. Díky této významné podpoře Jihočeského kraje jsme mohli zajistit stabilní fungování základních činností v těchto službách i přes nepřízeň v období covidu a také pracovat na jejich dalším rozvoji. Sociálních služeb Autis Centra využívá více jak 80 klientů.

Autis Centrum, o.p.s. – odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby, raná péče

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.
Děkujeme Statutárnímu městu České Budějovice za opětovnou finanční podporu sociálních služeb Autis Centra. V roce 2020 byly naše sociální služby podpořeny částkou ve výši 400 000 Kč. Tato částka byla určena pro zajištění poskytování Odlehčovací služby, Sociálně aktivizační služby a služby Raná péče.
Díky této podpoře se nám podařilo zachovat poskytování našich služeb v potřebném rozsahu i přes náročná organizační a hygienická omezení v době covidu.

MaRUNka běh 2020

Letošní Běh Marunka v Besednici byl především akcí, která má spojovat lidi a pomáhat. U této příležitosti jsme zavzpomínali na Marušku, která před svým předčasným odchodem z tohoto světa byla naší pracovnicí. Děkujeme všem, kteří se postavili na start a vyběhali pro Autis Centrum částku 29 290,- Kč určenou na vybavení nově vznikajícího stacionáře.

Charitativní virtuální modrý běh 2020

Tento rok z důvodu pandemie Covid-19 nemohla proběhnout akce Modrý běh, tak jsme alespoň uskutečnili virtuální podobu tohoto běhu. Všichni, kdo se zapojili do Charitativního virtuálního modrého běhu, pomohli přispět na nový stacionář. Díky všem zúčastněným se podařilo vybrat úžasných 110.000,- Kč.

2. osvětová konference Život s autismem

V rámci projektu byl ve dnech 14. – 16. 8. 2020 zrealizován seminář pro skupinu pečujících osob s  Mgr. Přemyslem Mikolášem, psychologem a psychoterapeutem ze sdružení ADAM – autistické děti a my. Seminář byl zaměřen na kompetence rodiče, prevenci syndromu vyhoření a duševní hygienu. Dále byly v rámci projektu vytištěny letáky. Leták je ke zhlédnutí zde.

Aktivity projektu byly podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje částkou ve výši 29 800,- Kč.

NROS – Grantový program Škoda Auto – program MOBILITA

ProjektTerénní pomoc pro lidi s autismem“
Projekt byl zaměřen na terénní pomoc více jak 70 klientům s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodinám z Jihočeského kraje prostřednictvím zakoupení automobilu. Díky projektu jsme mohli pomáhat klientům s PAS a rodinám při každodenních činnostech, zmírnit dopad sociální izolace a odlehčit jim v každodenní péči, kterou za ně v domácím prostředí převzali pracovníci Autis Centra.

Částka: věcný dar – Škoda Octavia v hodnotě 896 800,- Kč

Nadace Dětský mozek 

Projekt „Pečující rodiny s námi zvládnou prázdniny“
Prázdniny jsou obdobím náročným pro rodiče zdravých dětí a pro rodiče dětí pečující o dítě s autismem ještě více. Rodiče nemají mnoho možností, jak a kde zajistit péči o dítě s autismem, které vyžaduje speciální přístup. V rámci projektu bylo zrealizováno 6 turnusů letních příměstských táborů pro 30 dětí/dospívajících s autismem. Díky speciálně připravenému programu děti a dospívající strávily dny plné zábavy, podnětů a užily si léto jako jejich vrstevníci.

Částka: 15 000,- Kč

Nadační fond Kateřiny Sokolové AutTalk

Projekt „Muzikoterapeutický tábor pro rodiny s dětmi s autismem v Bukové – 8. ročník“
Pečující rodiny mohly díky této podpoře strávit jeden týden dovolené jako rodina společně mimo domov. Rodiče si odpočinuli, protože o děti s autismem se postarali asistenti. Sourozenci dětí s autismem potkali ty, kteří se ocitli v podobné situaci a poznali, že v tom nejsou sami. Psychoterapeut pracoval s rodinou jako celkem v terénu, poskytl individuální konzultace. Členové rodiny mohli relaxovat na harmonizačním lůžku a odpočinout si od každodenních starostí.

Částka: 15 000,- Kč

NADACE ČEZ 

Program Podpora regionů – Projekt „SOS – Tábor Buková 2020“
Projekt podpořil 10 dětí s poruchou autistického spektra a jejich rodiny, včetně sourozenců. Tyto rodiny mohly strávit společnou dovolenou bez obav, že chování dítěte s autismem bude vadit okolí. Díky projektu se podařilo zmírnit sociální izolaci pečujících rodin, které se starají převážně o děti s těžší formou autismu a které nemají možnost jet s dítětem do běžného rekreačního zařízení. Setkali se zde zdraví sourozenci a důležité pro ně bylo poznání, že v tom „nejsou sami“. Rodiče a sourozenci využívali odborné psychoterapeutické péče Mgr. Přemysla Mikoláše, ujasnili si očekávání jednotlivých členů rodiny navzájem a načerpali síly do další péče. Dětem s autismem se každý den věnovali asistenti dle individuálně nastaveného harmonogramu. Rodiny měly možnost ke své relaxaci využít muzikoterapeutické harmonizační lůžko a v okolním prostředí zapomenou na starosti všedních dní.

Částka: 50 000,- Kč

E.ON

Projekt „Co vidíš kolem sebe?“
V rámci projektu byly podpořeny prázdninové aktivity pro děti a dospívající s autismem, které pomohly odlehčit pečujícím osobám v péči v době letních prázdnin. Do projektu Autis Centrum, o.p.s. nominovala maminka, která je se službami naší organizace spokojená a vidí v nich velký smysl. Velký přínos organizace spatřovala v tom, že i přes složitou dobu se situací Covid-19, Autis Centrum v roce 2020 nepřerušilo své služby a pracovníci i nadále jezdili přímo do rodin. Díky nominaci a následné podpoře tohoto projektu byly pořízeny speciální pomůcky pro klienty s autismem a uspořádány letní příměstské tábory pro děti a dospívající s autismem.

Částka: 50 000,- Kč

Nadace Sirius

Grantová výzva 2020
Pro klienty vyrábíme individuální postupy, strukturované úkoly, komunikační kartičky, vizualizaci písniček a básniček a další vizuální návody na sebeobsluhu a další činnosti. Tyto materiály jsou pro většinu našich klientů s autismem nezbytné a rodinám pomáhají zvládnout náročné období péče o dítě s autismem. Za tímto účelem jsme díky Nadaci Sirius zakoupili komunikační program, notebooky a smartphony, které naši pracovníci využívají pro komunikaci s klienty a jejich rodinami, ale i pro komunikaci v týmu a zajištění chodu našich sociálních služeb.

Částka: 46 912,- Kč

 

2019

Charitativní akce „MaRUNka běh 2019“

Nesmírně si vážíme daru ve výši 34 760 Kč, který Autis Centru věnovala rodina Marušky Jarošové. Našemu centru Maruška pomáhala a starala se s velkou ochotou a pečlivostí o děti s autismem. Maruška však nečekaně odešla z tohoto světa. Besednickým MaRUNka během si nechceme připomínat její odchod, ale naopak si připomenou to, jaká Maruška byla. Maruška vždy myslela na druhé, snažila se pomáhat všem kolem sebe a měla dar spojovat lidi. Maruška ráda běhala a zajímala se o charitu. MaRUNka běh může pokračovat v její započaté práci, které se chtěla věnovat i v budoucnu.

  • Výtěžek MaRUNka běhu bude použit na speciální vybavení stacionáře pro dospívající a dospělé klienty s autismem, o které se Maruška starala. Výstavba stacionáře v Autis Centru bude započata v roce 2020. Klientům, kterým Maruška pomáhala, tak MaRUNka běh pomůže i v budoucnu.

Program „Globus Lepší svět“

Projekt „Včasná pomoc pro rodiny dětí s autismem“
Projekt byl zaměřen na včasnou pomoc rodinám dětí s autismem ve věku 1,5 až 7 let. V rámci projektu získali rodiče kompetence potřebné k rozvoji dítěte s autismem. Díky projektu byla realizována supervizní setkání rodičů s psychoterapeutem Mgr. Přemyslem Mikolášem z ADAM – autistické děti a my a odborné znalosti pracovníků Autis Centra. Pro ranou péči Autis Centra byly zakoupeny speciální pomůcky, kterými byla vybavena půjčovna centra.

Osvětová akce „Modrý běh 7. ročník“

Letošního Modrého běhu v českobudějovické Stromovce se zúčastnilo bezmála 500 běžců! Měli jsme obrovskou radost za takovou podporu díky níž víme, že naše práce má smysl. Celkový výtěžek akce byl 136 000 Kč a byl použit na provoz Autis Centra a zakoupení nového vozu pro ranou péči.

Charitativní „Andělské akce“

Neuvěřitelná částka 131 253 Kč se pro naše klienty podařila nashromáždit díky vám všem, kteří jste se přišli v předvánočních dnech bavit na Andělské akce. Moc děkujeme Barča Povišerová za osobní nasazení a jejímu týmu za skvělou organizaci.

Výtěžek Andělských akcí byl částečně použit na vybudování houpaček pro naše dospělé klienty. Ve zbytku budou finance použity na speciální vybavení stacionáře pro dospívající a dospělé klienty s autismem, jehož výstavba začne v roce 2020.

Projekt „I dospělí se rádi houpají“

Houpačky pomáhají klientům s autismem relaxovat, aktivovat smyslové vnímání, dodávají jim pocit pohody a umožňují vyplnit jejich volný čas. Pobyt na houpačkách je pro některé z nich velmi žádoucí a vyhledávanou činností jak přes týden v rámci sociálně aktivizační činnosti, tak o víkendech při odlehčovacích pobytech. V rámci projektu byly pořízeny speciální houpačky s vyšší nosností v hodnotě 116 470 Kč pro dospělé klienty s autismem.

 

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice, a to ve výši 40 000 Kč. Na projektu se v rámci Burzy filantropie pořádané organizací DialogCB, z.s. podíleli INPRESS tiskárna, Holistic management, TKP geo, ČEVAK, a.s., Industrial advisors, s.r.o., Ging, s.r.o., celkovou částkou 40 774 Kč. Dále byly na vybudování houpaček pro dospělé klienty využity finanční prostředky Andělských akcí ve výši 35 696 Kč.

 

 

 

 

 

Hlavička pozadí