Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Sportovní terapeutické aktivity

Děti a dospělí s autismem potřebují pohyb stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Jelikož však většinou nejsou tak motoricky zdatní a nemají potřebnou motivaci k pohybovým aktivitám, je třeba zvolit individuální přístup ke každému z nich. Někteří lépe spolupracují a cvičí při hudbě, jiným více vyhovují aktivity a pohyb venku. Důležité je nenechat klienta s autismem v pasivitě a snažit se v něm probudit zájem o pohyb. Vždyť třeba jen házení míčem může být pro člověka s autismem obrovský problém.

Na pohybových aktivitách v Autis Centru využíváme speciální pomůcky pro senzorickou integraci, speciální tříkolky, trampolíny, pingpongový stůl, basketbalový koš a jiné pomůcky pro sportovní aktivity.

Pohybové aktivity probíhají v tělocvičně, na venkovních hřišti v objektu nebo s klienty navštěvujeme např. plavecký bazén, fitness Loděnice, lezeckou stěnu, různá hřiště, sportovní areál v Hluboké nad Vltavou.

Hlavička pozadí