Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače LETNÍ TÁBORY pro děti, dospělé a jejich rodiny

Léto a obzvláště prázdniny jsou obdobím náročným pro rodiče zdravých dětí, a což teprve pro rodiče pečující celoročně o dítě s autismem. Takový rodič nemá mnoho možnosti, jak a kde zajistit péči o své dítě, když nechodí do školy. Problémem také bývá, že mnohé děti s autismem se kvůli svému postižení nemohou účastnit běžných táborů. Právě proto Autis Centrum připravuje každoročně pro děti s autismem a jejich rodiny až devět turnusů letních příměstských, terapeutických a pobytových táborů. Jeden tábor připravujeme pro sourozence.

Tábory probíhají v prostorách Autis Centra nebo v ubytovacím zařízení. Většina dětí s autismem má na táborech svého asistenta, aby tábor úspěšně zvládly a aby byly respektovány jejich individuální potřeby. Na každý týden je připraven harmonogram tábora a individuální plán klienta, který zohledňuje jeho potřeby a stanovuje cíle. Náplní táborů jsou sociálně terapeutické činnosti, výlety, procházky, soutěže, návštěva kina, zoo a mnoho dalších aktivit. Tábory probíhají za účasti psychoterapeuta a dalších odborných pracovníků (ergoterapeut, arteterapeut, speciální pedagog, poradce rané péče). Podrobnosti k táborům jsou klientům rozesílány emailem.

Rok 2021

Na letošní prázdniny jsme si pro vás připravili šest turnusů letních příměstských táborů přímo v Autis Centru a  dva termíny pobytových táborů pro rodiny s dětmi s PAS na faře ve Chvalšinách. Datumy a zaměření jednotlivých letních aktivit naleznete v níže přiloženém plakátu. Budeme se na vás těšit. Spolu léto zvládneme!

V roce 2021 jsou letní aktivity pořádané Autis Centrem realizovány za podpory sbírky Pomozte dětem. Tato sbírka je organizovaná Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Rok 2020

Termíny táborů:

 • 7. – 10. července
 • 13. – 17. července (pouze pro klienty rané péče)
 • 20.- 24. července
 • 27. – 31. července
 • 3. – 7. srpna
 • 17. – 21. srpna (pouze pro klienty rané péče)
 • 24. – 28. srpna

Tábory budou probíhat v čase od 8:00 do 16:00 hodin. Přesná cena tábora je závislá na získání finančních prostředků formou grantů nebo sponzorských darů. Tábor je částečně hrazen klienty.

V roce 2020 je financování asistentů na příměstských táborech v Autis Centru hrazeno z grantu společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.

Muzikoterapeutický tábor v Bukové u Nových Hradů

 • muzikoterapeutický tábor pro rodiny dětí s autismem v Bukové u Nových Hradů proběhne od 10. do 16. srpna 2020
 • zajištěna asistence u dětí s autismem při odpolední a dopoledních aktivitách, celodenně k dispozici muzikoterapeutické harmonizační lůžko, ve volném čase promítání filmů a pohádek, táboráky, stezka odvahy, večerní Snoezelen, trampolína, hřiště pro míčové hry
 • ubytování v chatkách, strava zajištěna
 • bližší informace o táboře v Bukové podá Bc. Klára Paukovičová, paukovicova@autiscentrum.cz.

V roce 2020 byl tábor pro rodiny realizován za podpory EPP – Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ ve výši 50 000 Kč a Nadačního fondu AutTalk ve výši 15 000 Kč.

Rok 2019

Veliké poděkování za uspořádání šesti turnusů prázdninových táborů v Autis Centru v roce 2019 patří Rotary klubu České Budějovice a jejich kolegům z rakouského Freistadtu, kteří zajistili financování asistentů na těchto táborech finanční částkou 74 000 Kč.

Hlavička pozadí