Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače REKONDIČNÍ POBYTY A LETNÍ AKTIVITY pro rodiny a děti s autismem

Léto a obzvláště prázdniny jsou obdobím náročným pro rodiče zdravých dětí, a což teprve pro rodiče pečující celoročně o dítě s autismem. Takový rodič nemá mnoho možnosti, jak a kde zajistit péči o své dítě, když nechodí do školy. Mnohé děti s autismem se kvůli svému postižení nemohou účastnit běžných táborů.

Právě proto Autis Centrum připravuje každoročně pro děti s autismem a jejich rodiny až osm turnusů terapeutických příměstských a pobytových táborů. Tábor pro sourozence připravuje spolek Autisté jihu. 

PRO RODINY: rekondiční pobyty 

Rekondiční pobyty pro rodiny probíhají o letních prázdninách ve Chvalšinách nedaleko Českého Krumlova. Pobyt vedou pracovníci centra a proškolení asistenti. Na pobytech probíhají terapeutické aktivity pro děti s autismem a akce pro sourozence a rodiče.

Dále je zajištěna psychoterapeutická podpora Mgr. Přemysla Mikoláše, psychologa a psychoterapeuta s dlouholetou praxí s rodinami dětí s neurovývojovými odlišnostmi a podpora KBT terapeuta. Po dobu pobytů mohou rodiče a děti využít služeb muzikoterapeutky a harmonizační lůžko.

Ceny pobytů jsou závislé na získání finančních prostředků formou grantů nebo sponzorských darů. Pobyty jsou částečně hrazeny klienty. Na organizačním zajištění pobytů, úklidu a provozu pobytů se podílejí rodiče ze spolku Autisté jihu. 

PRO DĚTI S AUTISMEM: rekondiční letní aktivity – skupinové

Při skupinových rekondičních letních aktivitách se klienti učí novým dovednostem nebo upevňují dovednosti stávající. Kromě ergoterapie, logopedie, nácviků sociálních dovedností, muzikoterapie a Snoezelenu, si klienti vyzkouší také nová prostředí (výlety, plovárna, hřiště, ZOO, solná jeskyně,, muzea, výstavy, sportoviště).

Cena a počet skupinových rekondičních letních aktivit jsou závislé na získání finančních prostředků formou grantů nebo sponzorských darů. Aktivity jsou částečně hrazeny klienty.

Skupinové aktivity probíhají v prostorách Autis Centra nebo v ubytovacím zařízení. Většina dětí s autismem má při rekondičních aktivitách svého asistenta, aby je úspěšně zvládly a aby byly respektovány jejich individuální potřeby. Na každý týden je připraven harmonogram skupinových aktivit a individuální plán klienta, který zohledňuje jeho potřeby a stanovuje cíle. Náplní skupinových rekondičních aktivit jsou sociálně terapeutické činnosti, výlety, procházky, soutěže, návštěva kina, zoo a mnoho dalších aktivit, které zapojují klienta do společnosti. Aktivity probíhají za účasti psychoterapeuta a dalších odborných pracovníků (ergoterapeut, arteterapeut, speciální pedagog, poradce rané péče). Podrobnosti k rekondičním letním aktivitám jsou klientům rozesílány emailem.

Termíny na rok 2024

Na letošní prázdniny jsme pro vás připravili tři turnusy letních rekondičních aktivit přímo v Autis Centru a  dva termíny rekondičních pobytů pro rodiny s dětmi s PAS na faře ve Chvalšinách.

29. 7. – 1. 8. 2024 – fara ve Chvalšinách (pro rodiny s dětmi do 7 let)
22. – 26. 7. 2024 – fara ve Chvalšinách (pro rodiny s dětmi nad 7 let)

8. – 12. 7. 2024 – letní rekondiční aktivity pro klienty s AS (skupina max. 10 klientů)
15. – 19. 7. 2024 – letní rekondiční aktivity pro klienty 7 – 18 let – 1. skupina (skupina max. 8 klientů)
5. – 9. 8. 2024 – letní rekondiční aktivity pro klienty 7 – 18 let – 2. skupina (skupina max. 8 klientů)

Skupinové rekondiční aktivity budou probíhat v čase od 8:00 do 16:00 hodin v sídle Autis Centra a okolí. Rekondiční pobyty budou probíhat na faře ve Chvalšinách, doprava vlastní. Přesné ceny pobytů a skupinové aktivit jsou závislé na získání finančních prostředků formou grantů nebo sponzorských darů a jsou spolufinancované klienty. O termínech informuje klienty vedoucí sociálně aktivizační služby, dotazy: maresova@autiscentrum.cz.

Termíny na rok 2023

Na letošní prázdniny jsme pro vás připravili čtyři turnusy letních rekondičních aktivit přímo v Autis Centru a  dva termíny rekondičních pobytů pro rodiny s dětmi s PAS na faře ve Chvalšinách.

24. – 28. 7. 2023 – fara ve Chvalšinách (pro rodiny s dětmi do 7 let)
31. 7. – 3. 8. 2023 – fara ve Chvalšinách (pro rodiny s dětmi nad 7 let)

10. 7. – 14. 7. 2023 – letní rekondiční aktivity pro klienty s AS (skupina max. 10 klientů)
17. 7. – 21. 7. 2023 – letní rekondiční aktivity pro klienty 7 – 18 let (skupina max. 8 klientů)
7. 8. – 11. 8. 2023 – letní rekondiční aktivity pro klienty 7 – 18 let (skupina max. 8 klientů)
14. 8. – 18. 8. 2023 – letní rekondiční aktivity pro klienty do 7 let (skupina max. 6 klientů)

Skupinové rekondiční aktivity budou probíhat v čase od 8:00 do 16:00 hodin v sídle Autis Centra a okolí. Rekondiční pobyty budou probíhat na faře ve Chvalšinách, doprava vlastní. Přesné ceny pobytů a skupinové aktivit jsou závislé na získání finančních prostředků formou grantů nebo sponzorských darů a jsou spolufinancované klienty. O termínech informuje klienty vedoucí sociálně aktivizační služby, dotazy: maresova@autiscentrum.cz.

Termíny na rok 2022

S obavami a nepochopením sledujeme situaci na Ukrajině, která nikoho z nás nenechává chladným. Našim klientům z Ukrajiny nabízíme pomoc a podporu a doufáme, že jejich rodiny budou brzo v bezpečí. V nelehké situaci jsme schopni letní tábory zajistit také pro děti s autismem a jejich rodiny, které prchají z Ukrajiny. Za podporu děkujeme také Nadaci ČEZ – EPP Pomáhej pohybem.

Termíny na rok 2021

Na letošní prázdniny jsme si pro vás připravili šest turnusů letních příměstských táborů přímo v Autis Centru a  dva termíny pobytových táborů pro rodiny s dětmi s PAS na faře ve Chvalšinách. Datumy a zaměření jednotlivých letních aktivit naleznete v níže přiloženém plakátu. Navíc bude uspořádán samostatný ergoterapeutický tábor. Budeme se na vás těšit. Spolu léto zvládneme!

V roce 2021 jsou letní aktivity pořádané Autis Centrem realizovány za podpory sbírky Pomozte dětem. Tato sbírka je organizovaná Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 

 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je DSC_9223-1024x683.jpg.

 

Termíny na rok 2020

Termíny táborů:

 • 7. – 10. července
 • 13. – 17. července (pouze pro klienty rané péče)
 • 20.- 24. července
 • 27. – 31. července
 • 3. – 7. srpna
 • 17. – 21. srpna (pouze pro klienty rané péče)
 • 24. – 28. srpna

Tábory budou probíhat v čase od 8:00 do 16:00 hodin. Přesná cena tábora je závislá na získání finančních prostředků formou grantů nebo sponzorských darů. Tábor je částečně hrazen klienty.

V roce 2020 je financování asistentů na příměstských táborech v Autis Centru hrazeno z grantu společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.

 

Muzikoterapeutický tábor v Bukové u Nových Hradů

 • muzikoterapeutický tábor pro rodiny dětí s autismem v Bukové u Nových Hradů proběhne od 10. do 16. srpna 2020
 • zajištěna asistence u dětí s autismem při odpolední a dopoledních aktivitách, celodenně k dispozici muzikoterapeutické harmonizační lůžko, ve volném čase promítání filmů a pohádek, táboráky, stezka odvahy, večerní Snoezelen, trampolína, hřiště pro míčové hry
 • ubytování v chatkách, strava zajištěna
 • bližší informace o táboře v Bukové podá Bc. Klára Paukovičová, paukovicova@autiscentrum.cz.

V roce 2020 byl tábor pro rodiny realizován za podpory EPP – Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ ve výši 50 000 Kč a Nadačního fondu AutTalk ve výši 15 000 Kč.

Rok 2019

Veliké poděkování za uspořádání šesti turnusů prázdninových táborů v Autis Centru v roce 2019 patří Rotary klubu České Budějovice a jejich kolegům z rakouského Freistadtu, kteří zajistili financování asistentů na těchto táborech finanční částkou 74 000 Kč.

Hlavička pozadí