Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače REKONDIČNÍ A EDUKAČNÍ TÁBORY pro děti, dospělé a jejich rodiny

Léto a obzvláště prázdniny jsou obdobím náročným pro rodiče zdravých dětí, a což teprve pro rodiče pečující celoročně o dítě s autismem. Takový rodič nemá mnoho možnosti, jak a kde zajistit péči o své dítě, když nechodí do školy. Mnohé děti s autismem se kvůli svému postižení nemohou účastnit běžných táborů.

Právě proto Autis Centrum připravuje každoročně pro děti s autismem a jejich rodiny až devět turnusů terapeutických příměstských a pobytových táborů. Tábor pro sourozence připravuje spolek Autisté jihu. 

PRO RODINY: Pobytové rekondiční a edukační tábory 

Pobytové tábory pro rodiny probíhají o letních prázdninách ve Chvalšinách nedaleko Českého Krumlova. Pobyt vedou pracovníci centra a proškolení asistenti. Na táborech probíhají terapeutické aktivity pro děti s autismem a akce pro sourozence a rodiče.

Dále je zajištěna psychoterapeutická podpora Mgr. Přemysla Mikoláše, psychologa a psychoterapeuta s dlouholetou praxí s rodinami dětí s neurovývojovými odlišnostmi a podpora KBT terapeuta. Po dobu pobytů mohou rodiče a děti využít služeb muzikoterapeutky a harmonizační lůžko.

Ceny táborů jsou závislé na získání finančních prostředků formou grantů nebo sponzorských darů. Tábory jsou částečně hrazeny klienty. Na organizačním zajištění táborů, úklidu a provozu táborů se podílejí rodiče ze spolku Autisté jihu. 

PRO DĚTI S AUTISMEM: Příměstské rekondiční tábory

Na táborech se klienti učí novým dovednostem nebo upevňují dovednosti stávající. Kromě ergoterapie, logopedie, nácviků sociálních dovedností, muzikoterapie a Snoezelenu, si klienti vyzkouší také nová prostředí (výlety, plovárna, hřiště, ZOO, solná jeskyně,, muzea, výstavy, sportoviště).

Cena a počet táborů jsou závislé na získání finančních prostředků formou grantů nebo sponzorských darů. Tábory jsou částečně hrazeny klienty.

Tábory probíhají v prostorách Autis Centra nebo v ubytovacím zařízení. Většina dětí s autismem má na táborech svého asistenta, aby tábor úspěšně zvládly a aby byly respektovány jejich individuální potřeby. Na každý týden je připraven harmonogram tábora a individuální plán klienta, který zohledňuje jeho potřeby a stanovuje cíle. Náplní táborů jsou sociálně terapeutické činnosti, výlety, procházky, soutěže, návštěva kina, zoo a mnoho dalších aktivit. Tábory probíhají za účasti psychoterapeuta a dalších odborných pracovníků (ergoterapeut, arteterapeut, speciální pedagog, poradce rané péče). Podrobnosti k táborům jsou klientům rozesílány emailem.

Termíny na rok 2023

Na letošní prázdniny jsme si pro vás připravili čtyři turnusy letních příměstských táborů přímo v Autis Centru a  dva termíny pobytových táborů pro rodiny s dětmi s PAS na faře ve Chvalšinách.

24. – 28. 7. 2023 – pobytový tábor pro klient využívající sociálně aktivizační službu
31. 7. – 3. 8. 2023 – pobytový tábor pro rodiny z rané péče

10. 7. – 14. 7. 2023 – příměstský tábor pro klienty s AS
17. 7. – 21. 7. 2023 – příměstský tábor pro klienty 7 – 18 let
7. 8. – 11. 8. 2023 – příměstský tábor pro klienty 7 – 18 let
14. 8. – 18. 8. 2023 – příměstský tábor pro klienty z rané péče, tj. do 7 let

Příměstské tábory budou probíhat v čase od 8:00 do 16:00 hodin v sídle Autis Centra a okolí. Pobytové tábory budou probíhat na faře ve Chvalšinách, doprava vlastní. Přesné ceny táborů jsou závislé na získání finančních prostředků formou grantů nebo sponzorských darů. Tábory jsou spolufinancovány klienty.

Termíny na rok 2022

S obavami a nepochopením sledujeme situaci na Ukrajině, která nikoho z nás nenechává chladným. Našim klientům z Ukrajiny nabízíme pomoc a podporu a doufáme, že jejich rodiny budou brzo v bezpečí. V nelehké situaci jsme schopni letní tábory zajistit také pro děti s autismem a jejich rodiny, které prchají z Ukrajiny.

Termíny na rok 2021

Na letošní prázdniny jsme si pro vás připravili šest turnusů letních příměstských táborů přímo v Autis Centru a  dva termíny pobytových táborů pro rodiny s dětmi s PAS na faře ve Chvalšinách. Datumy a zaměření jednotlivých letních aktivit naleznete v níže přiloženém plakátu. Navíc bude uspořádán samostatný ergoterapeutický tábor. Budeme se na vás těšit. Spolu léto zvládneme!

V roce 2021 jsou letní aktivity pořádané Autis Centrem realizovány za podpory sbírky Pomozte dětem. Tato sbírka je organizovaná Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 

 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je DSC_9223-1024x683.jpg.

 

Termíny na rok 2020

Termíny táborů:

 • 7. – 10. července
 • 13. – 17. července (pouze pro klienty rané péče)
 • 20.- 24. července
 • 27. – 31. července
 • 3. – 7. srpna
 • 17. – 21. srpna (pouze pro klienty rané péče)
 • 24. – 28. srpna

Tábory budou probíhat v čase od 8:00 do 16:00 hodin. Přesná cena tábora je závislá na získání finančních prostředků formou grantů nebo sponzorských darů. Tábor je částečně hrazen klienty.

V roce 2020 je financování asistentů na příměstských táborech v Autis Centru hrazeno z grantu společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.

 

Muzikoterapeutický tábor v Bukové u Nových Hradů

 • muzikoterapeutický tábor pro rodiny dětí s autismem v Bukové u Nových Hradů proběhne od 10. do 16. srpna 2020
 • zajištěna asistence u dětí s autismem při odpolední a dopoledních aktivitách, celodenně k dispozici muzikoterapeutické harmonizační lůžko, ve volném čase promítání filmů a pohádek, táboráky, stezka odvahy, večerní Snoezelen, trampolína, hřiště pro míčové hry
 • ubytování v chatkách, strava zajištěna
 • bližší informace o táboře v Bukové podá Bc. Klára Paukovičová, paukovicova@autiscentrum.cz.

V roce 2020 byl tábor pro rodiny realizován za podpory EPP – Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ ve výši 50 000 Kč a Nadačního fondu AutTalk ve výši 15 000 Kč.

Rok 2019

Veliké poděkování za uspořádání šesti turnusů prázdninových táborů v Autis Centru v roce 2019 patří Rotary klubu České Budějovice a jejich kolegům z rakouského Freistadtu, kteří zajistili financování asistentů na těchto táborech finanční částkou 74 000 Kč.

Hlavička pozadí