Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Ceník

Zadejte název

Půjčovna odborné literatury a beletrie je fakultativní služba.

Úhrada: klienti 10 Kč/kniha/započatý měsíc.

Zaměstnanci pro vlastní potřebu půjčení knih zdarma. 

Objednání knih na emailu flaskova@autiscentrum.cz, mob. 775 566 160

Hlavička pozadí