Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Sociálně terapeutická výtvarná dílna

Cílem výtvarných aktivit je rozvoj tvořivosti, smyslového vnímání, myšlení, jemné motoriky, koncentrace a také představivosti. Výtvarná činnost přináší klientům radost, smyslový zážitek, podporuje jejich samostatnost a tvořivost. Při skupinové aktivitě nebo práci s asistentem se u klienta rozvíjí spolupráce a komunikace.

Vizuální podpora činnosti

Pro lepší pochopení toho, jak bude dílko vyráběno a jaká bude jeho konečná podoba, využívá odborný pracovník strukturované postupy (video-postupy, foto-postupy) výtvarných činností, v nichž jsou vizualizovány jednotlivé kroky – pomocí náčrtků, fotografií nebo videa – jak postupovat při tvorbě. Pomocí těchto postupů rozvíjíme u klienta učení nápodobou. Postupy jsou přizpůsobené věku a schopnostem klienta a vedou jej k větší motivaci v činnosti, samostatnosti a v konečném důsledku k radosti ze samotného tvoření.

Využívané výtvarné techniky

 • seznamování s výtvarnými nástroji (kreslící nástroje: štětec pastelky, fixy, pero, nůžky, ozdobné děrovačky, apod.) a výtvarnými materiály (barevné papíry, třpytky, lepidla, provázky, korálky, apod.)
 • kresba – pastelky, fixy, suché křídy, barevné tuše
 • malba – temperové barvy, vodové barvy, prstové barvy
 • netradiční techniky:
  • vosková rezerva
  • vosková negativní kresba
  • zatíraná vosková technika
  • soutisk
  • otisk
  • protahovaná linie
  • koláž – textilní koláž, koláž montáž, muchláž
  • stříkaná technika – dreeping
  • kašírování
  • rozfoukávání
  • frotáž

Prostředí výtvarné dílny poskytuje dostatečný klid na práci. Aktivity probíhají individuálně nebo ve skupince maximálně 3 klientů. Svá dílka si klienti odnáší domů nebo je nechávají na prodej na vánočních trzích, osvětových akcích či jako dárečky pro naše donátory.

Hlavička pozadí