Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Kontakt

Mgr. David Mašát
PR, fundraiser
mobil: 775 566 160
email: masat@autiscentrum.cz

Dárci si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění

Fyzické osoby:

od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 30% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu)

Právnické osoby:

od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 30% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu)

Hlavička pozadí