Autiscentrum logo
menu

Další recenze knih od Portálu z naší knihovny

Iva Flašková Iva Flašková 26.04.2024 Ikona komentáře 0 komentářů

Přečetli jsme pro Vás:

Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem, Brenda Boyd, Portál 2011

Kniha se zaměřuje na poskytnutí užitečných tipů, strategií a myšlenek pro rodiče a pedagogy, kteří se zabývají výchovou a vzděláváním dětí s Aspergerovým syndromem. Její struktura je jasná a systematická, což usnadňuje čtenářům orientaci a vyhledávání relevantních informací.

Autorka, matka chlapce s Aspergerovým syndromem, sdílí své osobní zkušenosti a praktické přístupy, které sama ověřila. Její schopnost vcítit se do pocitů svého dítěte jí pomohla vyvinout strategie pro efektivní řešení problémů spojených s touto diagnózou.

Jedna z klíčových částí knihy se detailně věnuje „aspergerovské úzkosti“, což je důležité téma, které čtenáři pomáhá porozumět specifickým projevům chování dětí s tímto syndromem. Autorčiny příběhy ze života s jejím synem přispívají k lepšímu pochopení tohoto problému.

Důležitou součástí knihy jsou také rady pro řešení „aspergerovské slepoty“ a pomoc dětem, které se potýkají s nedostatkem sociálních dovedností. Kniha nabízí příležitost k hlubšímu pochopení a poznání osob s Aspergerovým syndromem a je významným přínosem pro každého, kdo se s tímto tématem setkává.

Celkově je tato kniha praktickým průvodcem pro rodiče, pedagogy a ostatní pečující osoby, který jim pomůže lépe porozumět a podpořit děti s Aspergerovým syndromem. Její kombinace teoretických poznatků a osobních zkušeností autorky ji činí neocenitelným zdrojem informací a inspirace.

Třinácté komnaty dětské duše, Violet Oaklander, Portál 2020

Violet Oaklanderová, zkušená psycholožka a psychoterapeutka, přináší do své knihy unikátní a inovativní přístup k práci s dětmi. Její odborné znalosti v oblasti klinické psychologie, manželského a rodinného poradenství a speciální pedagogiky se prolínají s dětskou fantazií a kreativními metodami vyjadřování emocí.

Kniha je rozdělena do 12 částí, které se zaměřují na různé techniky terapie, jako je malování, modelování s hlínou, hraní s vodou či tvorba koláží. Autorka podněcuje děti k vyjádření svých emocí prostřednictvím těchto aktivit, což přináší nový pohled na terapii jako na hravý proces.

Autorka se ve své knize věnuje poruchám chování a specifickým výzvám spojeným s emocemi, jako je hněv. Její důraz na porozumění a práci s touto emocí poskytuje cenné nástroje nejen odborníkům, ale i rodičům, kteří hledají efektivní způsoby, jak lépe porozumět a podpořit své děti.

Text je čtivý a plný osobních postřehů autorky, což knihu činí přístupnou širokému okruhu čtenářů. Je ideální nejen pro odborníky, ale i pro rodiče, kteří chtějí využít hravé a nenásilné terapeutické přístupy k porozumění emocím svých dětí.

Violet Oaklanderová nabízí inspiraci pro každého, kdo se zajímá o dětskou psychiku a hledá nové způsoby, jak podpořit emocionální rozvoj svých dětí. Její kniha je osvěžujícím příspěvkem do oblasti dětské terapie a emocionálního porozumění.

Výchova bez ponižování, Daniela Gaigg, Linda Syllaba, Portál 2023

Kniha je strukturována do sedmi kapitol, avšak největší přínos lze nalézt v třech hlavních částech, které poskytují hlubší vhled do tématu rodičovství a výchovy.

První část oslovuje čtenáře, kteří zvažují, zda je pro ně tato kniha vhodná. Autorky své pohledy zaměřují zejména na ty, kteří chtějí lépe porozumět rodičovským výzvám a hledají podporu v této oblasti.

Druhá část se pak věnuje faktorům ovlivňujícím rodičovství, jako je stres, trauma a psychická pohoda. Autorky zde uznávají, že čtenáři se znalostmi v oblasti psychologie mohou tuto část přeskočit a přejít k hlavnímu bodu knihy, tedy poslední části, jež nabízí konkrétní tipy pro zdokonalení rodičovských dovedností. Tato část identifikuje sedm klíčových oblastí, na které by se měli zaměřit, přičemž zdůrazňuje jejich flexibilitu a individuální přizpůsobení.

Hlavním poselstvím této knihy je uvědomění si, že rodičovství lze provozovat bez použití ponižujících metod. Autorky podporují rovnocenný přístup a vedoucí roli rodičů, což posiluje vztah s dětmi a vede ke spolupráci.

Mým jediným zádrhelem ohledně této knihy je její název, který by mohl potenciálně odpuzovat některé čtenáře. Přesto bych doporučila tuto publikaci všem, kteří se zajímají o rodičovství a hledají nové perspektivy na výchovu svých dětí. Je psána citlivě a nabízí inspiraci pro ty, kteří chtějí zlepšit svůj vztah s dětmi.

Nenásilná komunikace – řeč těla, Marshall B. Rosenberg, Portál 2022

Marshall B. Rosenberg, známý psycholog, mediátor a pedagog, se věnoval propagaci metody nenásilné komunikace, kterou viděl jako prostředek k vylepšení mezilidských vztahů a řešení různých konfliktů, od rodinných až po politické situace.

V knize je zdůrazněna důležitost navození hlubšího spojení mezi lidmi prostřednictvím klidné a nehodnotící komunikace, zaměřené na vyjádření vlastních pocitů a potřeb a projevování empatie. Kapitoly jsou jasně strukturované a přinášejí bohaté příklady z praxe, čerpající z Rosenbergových dlouholetých zkušeností s metodou.

I když kniha může vyžadovat určité soustředění a pauzy pro zpracování abstraktních témat, přináší osvěžující filozofii života, která zůstává aktuální i v dnešní době. Rosenberg zdůrazňuje hodnoty lásky, respektu, porozumění, soucitu a zájmu o druhé jako klíčové prvky pro dosažení míru a nenásilí ve společnosti.

Celkově je tato kniha inspirativním průvodcem pro každého, kdo hledá hlubší porozumění mezilidských vztahů a efektivní nástroje pro řešení konfliktů. Srozumitelný styl psaní a bohaté praktické příklady ji dělají přístupnou i pro ty, kteří se s metodou nenásilné komunikace teprve seznamují.

Sdílejte článek

Facebook Twitter

Podobné články

Komentáře nejsou povoleny.

Hlavička pozadí