Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Dobrovolnictví

Jako dobrovolník nám můžete pomoci zejména:

  • při pořádání osvětových akcí pořádaných pro rodiny dětí s autismem nebo vybraných aktivizačních činnostech s klienty.
  • v oblasti IT, komunikace a PR, marketingu, grafické práce, fundraisingu nebo poradenství v sociálních službách.
  • při opravách pomůcek, zařízení, elektroniky, budovy, při úklidu zahrady, mytí oken.
  • kontaktem na odborníka, ať již půjde o odborníka z oblasti autismu, sociálních služeb nebo z oblasti PR a IT služeb, s nímž máte dobré zkušenosti.
  • kontaktem na organizaci, která má nebo by chtěla sdílet svou dobrou praxi.
Hlavička pozadí