Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače O nás

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem s autismem a jejich rodinám. 

Autis Centrum, o.p.s. vzniklo v roce 2014 z několika důvodů:

 • Dětem a dospělým s autismem a jejich rodinám se v Českých Budějovicích a širokém okolí nedostávalo ani zdaleka takové péče, jakou by si zasloužili. Chyběly sociální služby, které by jim pomáhaly v každodenním životě.
 • Nedostatečná osvěta laické a odborné veřejnosti, včetně poskytovatelů sociálních služeb a školských zařízení.

Tyto věci chceme změnit.

POSLÁNÍ 

Naším posláním je pomáhat s péčí rodinám dětí s autismem a současně podporovat děti a dospělé s autismem tak, aby byli co nejvíce samostatní a necítili se v životě osamělí.

NA ČEM STAVÍME NAŠE SLUŽBY?

Poskytovat podporu lidem s autismem nelze jinak než s láskou a respektem k odlišnostem v jejich chování. V Autis Centru víme, že lidé s autismem si kolem sebe zaslouží citlivé a empatické lidi, kteří umějí o své práci přemýšlet a dokáží jim svým přístupem pomoci porozumět světu. Na prvním místě je pro nás respektování individuálních potřeb klienta a vytvoření pozitivního vztahu s ním. Vzděláváme se, spolupracujeme se zkušenými odborníky a pracujeme ověřenými metodami v úzké spolupráci s pečující rodinou a klientem.

Součástí našich aktivit je spolupráce s komunitním spolkem Autisté jihu, jehož členy jsou lidé s autismem, jejich rodiny a přátelé. Požadavky aktivních členů tohoto spolku se snaží Autis Centrum promítnout do své praxe.

PROČ TO DĚLÁME?

Nikdo si z důvodu svého postižení nezaslouží žít v ústavu nebo stranou společnosti. Ani lidé s těžkou symptomatikou autismu a mentálním postižením ani ti, kteří vedou samostatný život, ale v důsledku autismu trpí úzkostmi a nejistotou. Autis Centrum pomáhá svým klientům a jejich rodinám na cestě k normálnímu životu. Snažíme se zlepšovat dobrou praxi v sociálních službách, budovat kulturu bezpečného prostředí pro děti a dospělé s autismem a toto sdílet se všemi, kterým není osud lidí s autismem nebo jakýmkoliv jiným postižením lhostejný.

POSKYTNUTÉ STÁŽE A PRAXE 2021

V rámci sociálně aktivizační služby, rané péče a odlehčovací služby poskytujeme odborné stáže zaměřené na získání praktických dovedností v práci s dětmi a dospělými s poruchami autistického spektra. Jsme klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. 

 • Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
 • Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
 • Spolu spojit síly, z. s. – Stella, odlehčovací služba
 • Studenti Obchodní akademie, Husova 1, České Budějovice
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity – klinické pracoviště ZSF JU pro praxe studentů
 • Studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Husova 3, České Budějovice
 • Studenti Gymnázia J.V. Jirsíka, České Budějovice

KAŽDODENNÍ PROVOZ

Ambulantní, terénní a pobytové služby Autis Centra využívá více jak 110 klientů s autismem z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 roku do 45 let. Služby Autis Centra jsou poskytovány v průběhu celého týdne a o víkendech.

Poskytujeme registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • sociálně aktivizační službu – ambulantní
 • službu raná péče – terénní a ambulantní 
 • odlehčovací službu – pobytová
 • týdenní stacionář – pobytová (od 1. 9. 2022)

Každodenní provoz centra je náročný personálně i finančně, a je možný jen díky státní podpoře formou účelových dotací, dotací od kraje, měst a obcí, úhrad od klientů a podpoře individuálních a firemních dárců.

Děkujeme spolužákům matematické třídy Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích z let 1989 – 1993, díky nimž vznikly tyto webové stránky.

Pokud vám to, co děláme, dává smysl, můžete se stát našimi partnery nebo podporovateli. S radostí uvítáme Vaši pomoc.

 

 

Hlavička pozadí