Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače TÝDENNÍ STACIONÁŘ pro dospívající a dospělé

Stránku připravujeme…

POMOC ZAČÍNÁ LEPŠÍM POROZUMĚNÍM A BEZPEČÍM
Psycholog a psychoterapeut Přemysl Mikoláš pracuje s dětmi a dospívajícími s autismem a jejich rodinami řadu let. Proto byla volba, koho za naší organizaci vyšleme na výcvik Posite Behaviour Support (PBS) – Podpora pozitivního chování, jasná. Pan Mikoláš úspěšně absolvoval vstupní pohovor, který prověřil jeho znalosti a motivaci k práci s lidmi na spektru autismu. Nesmírně si jeho práce vážíme a těší nás, že právě on se bude svými znalostmi získanými v PBS podílet na přípravě sociální služby týdenního stacionáře.

Českobudějovické Autis Centrum se dočká rozšíření

 

 

 

 

Hlavička pozadí