Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Komunitní centrum Autisté jihu

Vznik spolku Autisté jihu

Málokdo si umí představit, že před více než deseti lety měli lidé s autismem a jejich rodiny jen minimum možností při vzdělávání svých dětí, při výběru vhodných sociálních zařízení, volnočasových aktivit, při hledání vhodného zaměstnání, odborných poradenských a zdravotnických služeb. Rodiny dětí s autismem i sami tito lidé se velmi často ocitali v sociální izolaci. V důsledku nepochopení jejich potřeb nebo nedostatku návazných služeb po skončení povinné školní docházky, končili lidé s autismem často hospitalizováni v psychiatrických léčebnách nebo uzavřeni ve svých domovech.

Cílem spolku Autisté jihu a jeho aktivních členů je společnými silami usilovat o změnu situace lidí s autismem a jejich rodin a o jejich zapojení do běžného života. Členy spolku jsou rodiče, lidé s autismem a jejich přátelé.

Spolek Autisté jihu spolupracuje s organizací Autis Centrum, o.p.s. zejména v rámci osvětových akcích a akcí pro rodiny a širokou veřejnost. Cílem spolupráce je sdílení dobré praxe a předávání pozitivních i negativních  zkušeností v oblasti péče, vzdělávání a zaměstnávání lidí s autismem.

Kde nás najdete ?

Komunitní spolek Autisté jihu sídlí na adrese Plzeňská 2219/44 v Českých Budějovicích a využívá část prostor, ve kterých sídlí Autis Centrum. Komunitní centrum je místem, kde se setkávají zejména rodiny dětí s autismem, sourozenci, jejich přátelé a široká veřejnost při společných akcích. Společné akce jsou pořádány několikrát do roka a velkou měrou se na jejich organizačním zajištění podílejí rodiče dětí s autismem a jejich přátelé.

Mezi nejoblíbenější akce patří velikonoční setkání, Halloween, keramické nebo vánoční dílny, zahradní slavnosti. Komunitní spolek Autisté jihu má vlastní internetové stránky www.autistejihu.cz

Hlavička pozadí