Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Tým rané péče

Tým rané péče zajišťuje poskytování terénní a ambulantní formy rané péče. Tvoří jej koordinátor rané péče, poradkyně rané péče a manželští a rodinní poradci.

Mgr. Kristýna Michálková

Koordinátor a poradkyně rané péče, manželský a rodinný poradce
Telefon: 778 044 746
E-mail: michalkova@autiscentrum.cz

Koordinuje aktivity služby rané péče, harmonogram výjezdů k rodinám, setkávání rodin, besedy, tábory a odpovídá za plynulý chod služby. Zajišťuje odbornou péči a komunikaci s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

Mgr. et Mgr. Tereza Stehlíková

Poradkyně rané péče, speciální pedagog, logoped
Telefon: 608 878 058
E-mail: zabranska@autiscentrum.cz

Zajišťuje odbornou péči a komunikaci s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

Bc. Michaela Koubová

Poradkyně rané péče, speciální pedagog
Telefon: 774 166 645
E-mail: koubova@autiscentrum.cz

Zajišťuje odbornou péči a komunikaci s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.
 

Bc. Tereza Krišková

Poradkyně rané péče, odborný pracovník
Telefon: 774 166 645
E-mail: kriskova@autiscentrum.cz

Zajišťuje odbornou péči a komunikaci s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.
 

Mgr. Přemysl Mikoláš

Manželský a rodinný poradce, psycholog, psychoterapeut
Email: mikolas@autiscentrum.cz

Zajišťuje individuální psychoterapeutickou podporu rodičům a blízkým osobám. Při rodičovských skupinách vede rodiče tak, aby si manželské páry připomněli, že je třeba pečovat i o vzájemný vztah, sebe sama a zdravé sourozence.

Bc. et Bc. Linda Valášková

Poradkyně rané péče, sociální pracovník
t. č. na MD
E-mail: valaskova@autiscentrum.cz

Hlavička pozadí