Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Tým rané péče

Tým rané péče zajišťuje poskytování terénní a ambulantní formy rané péče. Tvoří jej vedoucí rané péče, poradkyně rané péče a psychologové – manželští a rodinní poradci. 

Bc. Vladimíra Šenkýřová

Vedoucí rané péče, poradkyně rané péče 
Telefon: 778 044 746
E-mail: senkyrova@autiscentrum.cz
(prvokontakty, komunikace se zájemci o službu)

Plánuje, řídí a kontroluje aktivity služby rané péče, přijímá první kontakt se zájemci o službu, komunikuje se zájemci o službu, koordinuje harmonogram výjezdů do terénu, návštěvy ve školských zařízeních, setkávání rodin nebo zájemců o službu, pobyty pro rodiny, besedy, semináře, stáže a odpovídá za plynulý chod služby. Zajišťuje odbornou péči a komunikaci s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

Mgr. Michaela Koubová

Poradkyně rané péče, speciální pedagog
Telefon: 774 166 645
E-mail: koubova@autiscentrum.cz

Zajišťuje odbornou péči a komunikaci s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

Bc. Viktorie Šeflová

Poradkyně rané péče, ergoterapeut
Telefon: 774 980 189
E-mail: seflova@autiscentrum.cz

Zajišťuje odbornou péči a komunikaci s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.
 

Bc. Natálie Kotounová

Poradkyně rané péče, odborný pracovník
Telefon: 608 878 058
E-mail: kotounova@autiscentrum.cz

Zajišťuje odbornou péči a komunikaci s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.
 

Mgr. Přemysl Mikoláš

Manželský a rodinný poradce, psycholog, psychoterapeut
Email: mikolas@autiscentrum.cz

Zajišťuje individuální psychoterapeutickou podporu rodičům a blízkým osobám. Při rodičovských skupinách vede rodiče tak, aby si manželské páry připomněli, že je třeba pečovat i o vzájemný vztah, sebe sama a zdravé sourozence.

Mgr. Zuzana Hořejšová

Manželský a rodinný poradce, psycholog, KBT terapeut
Email: horejsova@autiscentrum.cz

Zajišťuje individuální psychoterapeutickou podporu rodičům a blízkým osobám. Vede sourozenecké a rodičovské skupiny v rané péči.

Hlavička pozadí