Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Tým rané péče

Tým rané péče zajišťuje poskytování terénní a ambulantní formy rané péče. Tvoří jej vedoucí rané péče a poradci rané péče.

Mgr. Ingrid Baloun, Ph.D.

Vedoucí rané péče
Telefon: 737 383 799
E-mail: baloun@autiscentrum.cz

Odpovídá za chod služby rané péče, kontroluje a superviduje poradce rané péče.

Mgr. Kristýna Michálková

Poradkyně rané péče, manželský a rodinný poradce
Telefon: 778 044 746
E-mail: michalkova@autiscentrum.cz

Zajišťuje odbornou péči a komunikaci s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

Mgr. et Mgr. Tereza Stehlíková

Poradkyně rané péče, speciální pedagog
Telefon: 608 878 058
E-mail: zabranska@autiscentrum.cz

Zajišťuje odbornou péči a komunikaci s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

Bc. et Bc. Linda Valášková

Poradkyně rané péče, sociální pracovnice
Telefon: 774 166 645
E-mail: valaskova@autiscentrum.cz

Spravuje půjčovnu pomůcek a odborné literatury, zajišťuje odbornou péči klientům na základě individuálních plánů, komunikuje s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

Hlavička pozadí