Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Tým rané péče

Tým rané péče zajišťuje poskytování terénní a ambulantní formy rané péče. Tvoří jej vedoucí rané péče, tři poradkyně rané péče a manželský a rodinný poradce.

Bc. Vladimíra Šenkýřová

Vedoucí rané péče, poradkyně rané péče 
Telefon: 778 044 746
E-mail: senkyrova@autiscentrum.cz

Plánuje, řídí a kontroluje aktivity služby rané péče, harmonogram výjezdů do terénu, návštěvy ve školských zařízeních, setkávání rodin, besedy, pobyty pro rodiny a odpovídá za plynulý chod služby. Zajišťuje odbornou péči a komunikaci s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

Mgr. Michaela Koubová

Poradkyně rané péče, speciální pedagog
Telefon: 774 166 645
E-mail: koubova@autiscentrum.cz

Zajišťuje odbornou péči a komunikaci s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

Bc. Viktorie Šeflová

Poradkyně rané péče, ergoterapeut
Telefon: 774 980 189
E-mail: seflova@autiscentrum.cz

Zajišťuje odbornou péči a komunikaci s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.
 

Mgr. Barbora Bešťáková

Poradkyně rané péče, sociální pracovník
Telefon: 608 878 058
E-mail: bestakova@autiscentrum.cz

Zajišťuje odbornou péči a komunikaci s klienty, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření individuálních plánů, účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu, podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.
 

Mgr. Přemysl Mikoláš

Manželský a rodinný poradce, psycholog, psychoterapeut
Email: mikolas@autiscentrum.cz

Zajišťuje individuální psychoterapeutickou podporu rodičům a blízkým osobám. Při rodičovských skupinách vede rodiče tak, aby si manželské páry připomněli, že je třeba pečovat i o vzájemný vztah, sebe sama a zdravé sourozence.

Hlavička pozadí