Autiscentrum logo
menu

Setkání klinických pracovišti na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Milena Urbanová Milena Urbanová 25.10.2023 Ikona komentáře 0 komentářů

Studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity absolvují každoročně stovky hodin praxe na klinických pracovištích. Autis Centrum, o. p. s. je jedním z nich. Setkání zástupců klinických pracovišť sociálních a zdravotně sociálních studijních programů se i letos zúčastnila naše kolegyně Klára Paukovičová.

„Spolupráce je oboustranně prospěšná. Klinická pracoviště velmi přispívají ke kvalitě vzdělávání studentů a jejich pozdějšímu uplatnění na trhu práce,“ pochvalovaly si ředitelka ústavu doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. a proděkanka pro studijní a sociální záležitosti PhDr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D. Dodaly, že každoroční setkání klinických pracovišť slouží ke sdílení zkušeností a připomenutí si důležitosti vzájemné spolupráce.

Této spolupráce a navázaných kontaktů si velmi vážíme a děkujeme dlouholeté koordinátorce a garantce odborných praxí Mgr. Bohdaně Břízové, Ph.D. za pozvání.

Sdílejte článek

Facebook Twitter

Podobné články

Komentáře nejsou povoleny.

Hlavička pozadí