Autiscentrum logo
menu

Aktuální situace Covid-19 ve službách

Milena Urbanová Milena Urbanová 08.04.2021 Ikona komentáře 0 komentářů
 • Sociální služby jsou v provozu a jsou realizovány za podmínek stanovených platnými nařízeními vlády ČR pro danou službu. Zavedli jsme některá režimová opatření a dbáme na zvýšenou ochranu zdraví našich klientů i zaměstnanců.
 • Zaměstnanci všech služeb jsou pravidelně testováni a po celou dobu kontaktu s klientem nosí respirátory třídy FFP2 nebo KN95 s minimálně 94% filtrační účinností.
 • Klienti s PAS jsou z povinnosti nosit roušku, příp. respirátor podle mimořádného opatření vyjmuti.

Odlehčovací služba

 • Víkendové odlehčovací pobyty jsou nadále poskytovány v plánovaných termínech.
 • Pobytová služba probíhá za zpřísněných protiepidemiologických opatření.

Sociálně aktivizační služba

 • Od pondělí do pátku probíhají sociálně terapeutické činnosti nadále ambulantní formou.
 • Klienti mají možnost využít také on-line konzultací (Skype, telefon, Zoom, video nahrávky).
 • Klientům nabízíme doplňkově také terénní formu sociálně aktivizační služby, kdy jsou sociálně terapeutické činnosti realizovány v domácím prostředí klienta.
 • Klientům zajišťujeme dovoz potravin z Potravinové banky Jčk, speciálních pomůcek, odborné literatury.

Raná péče

 • Raná péče funguje terénní i ambulantní formou, přičemž je dle potřeb klientů více využíváno on-line konzultací nebo některé z forem vzdáleného kontaktu ((Skype, ZOOM, Google Meet, telefonický kontakt).
 • Po domluvě s rodinou preferujeme terénní konzultace mimo prostory zařízení Autis Centra, dojíždíme do domácnosti klienta, případně se s klientem a jeho rodinou setkáváme jinde v terénu.

Další předpoklady pro uskutečnění bezpečného poskytování sociálních služeb:

 • Klient vstupující do služeb je zdráv a nevykazuje známky žádného onemocnění. Zákonný zástupce, opatrovník, pečující osoba nebo klient je povinen před vstupem do sociální služby podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u klienta.
 • Při předávání klienta si zákonní zástupci, opatrovníci, pečující osoby chrání obličej respirátorem, nevstupují do objektu a klienta předají pracovníkovi venku před budovou.
 • V případě nutnosti vstupu do budovy využívají všechny vstupující osoby desinfekčních prostředků umístěných u vstupu (stojan s desinfekcí) a v prostorách Autis Centra se dále pohybují za dodržení bezpečných rozestupů, chrání si obličej respirátorem.
 • V případě, že kdokoliv z rodiny onemocnění nemocí COVID-19 nebo bude rodině nařízena karanténa lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí, se uvedené osoby zavazují neprodleně informovat vedení služby.
 • Zaměstnanci pečlivě dodržují pravidla ochrany zdraví, desinfikují si ruce a taktéž prostory procházejí pravidelnou desinfekcí ozónem. Při úklidu využíváme čisticí prostředky s virucidním účinkem. V prostorách Autis Centra jsou rozmístěny stojany sdesinfekcí, pracovníci mají k dispozici dostatek ochranných pomůcek.
 • V případě dotazů se klienti a jejich rodiny mohou obrátit na vedoucí jednotlivých služeb.

DŮLEŽITÉ: Uvedená opatření a podmínky bezpečného poskytování služeb platí nejenom po dobu trvání nouzového stavu, ale i po jeho skončení, tj. i po 12.4.2021

 

Sdílejte článek

Facebook Twitter

Podobné články

Komentáře nejsou povoleny.

Hlavička pozadí