Autiscentrum logo
menu

Recenze Portálových novinek v naší knihovně

Iva Flašková Iva Flašková 10.06.2024 Ikona komentáře 0 komentářů

Překonávání traumatu, Janina Fisher, Portál 2023

Kniha Překonávání traumatu od Janiny Fisher, Ph.D., je jedinečná mezi tituly o traumatu. Jde o pracovní sešit kombinující vědecké informace a pracovní listy, což pomáhá čtenářům lépe zvládat svou situaci. Trauma často vede k nepřiměřeným reakcím na nevinné situace. Kniha pomáhá identifikovat spouštěče těchto reakcí a odlišit je od skutečných hrozeb. “Rozpoznat, že nás rozrušil spouštěč, neznamená, že naše pocity nejsou důležité. Znamená to, že naše pocity si vzpomněly na něco mnohem horšího, než je to, co nás teď rozrušilo” (s. 45). Kniha je přátelská a laskavá, obsahuje užitečné diagramy a kazuistiky, a je doporučeno ji číst pomalu a na přeskáčku. Navzdory několika drobným chybám je výborným zdrojem pro terapeuty i ty, kteří trauma přežili, a nabízí útěchu, naději a praktické rady.

Být perfektní nemusí být perfektní, Sharon Martin, Portál 2023

Kniha Sharon Martin, psychoterapeutky z Kalifornie, se zaměřuje na přemíru nároků a perfekcionismus. Jako tréninkový deník využívá kognitivně-behaviorální terapii (KBT) k jejich zvládání. Popisuje rysy perfekcionistů: snahu o dokonalost, vysoké nároky, strach z chyb a přesvědčení, že hodnota člověka závisí na úspěchu. Příklady z praxe dělají knihu čtivější a srozumitelnější. Autorka učí, že není nutné být dokonalý, ale „dostatečně dobrý.“ Pomocí KBT technik, jako je kognitivní přerámování, všímavost a trénink sebeodpuštění, můžeme dosahovat realistických cílů bez negativních dopadů na vztahy a zdraví. Kniha je užitečná pro každého, kdo se někdy potýká s perfekcionismem, nabízí praktické rady pro zlepšení kvality života a slibuje bohatší a smysluplnější život.

Nenechám se přeprat vztekem, Christina Kress, Portál 2023

Kniha Nenechám se přeprat vztekem od Christiany Kress, sociální pracovnice s dvacetiletou praxí v herní a kognitivně-behaviorální terapii (KBT), je užitečným průvodcem pro rodiče dětí ve věku 8–11 let. Kniha je rozdělena do čtyř částí s celkem 35 aktivitami, které pomáhají rodičům porozumět a zvládnout emocionální vývoj jejich dětí. V první části se děti učí rozeznávat své myšlenky a pocity. Druhá část se zaměřuje na vztek, jeho spouštěče a zvládání, například prostřednictvím aktivity „Milý vzteku,“ která ukazuje, že vztek může být užitečný, pokud se s ním umí správně pracovat. Třetí část vysvětluje negativní dopady nezvládnutého vzteku a obsahuje techniky pro nápravu poškozených vztahů. Čtvrtá část nabízí nástroje pro prevenci destruktivních účinků vzteku. V publikaci jsou poskytnuty praktické pomůcky a příklady, které mohou rodiče a děti použít ke zlepšení komunikace a vztahů v rodině. I když některé aktivity mohou být obecné a obtížněji aplikovatelné, celkově přináší cenné rady a novou perspektivu pro rodiče hledající pomoc při porozumění a zvládání vzteku u svých dětí.

Dospělé děti emočně nezralých rodičů, Lindsay C. Gibson, Portál 2024

Kniha Dospělé děti emočně nezralých rodičů od Lindsay C. Gibson, americké psycholožky, se zaměřuje na následný život lidí, kteří vyrůstali s emočně nevyspělými rodiči. Autorka s téměř dvacetiletou praxí, popisuje, jak tito rodiče ovlivňují životy dospělých. Rozlišuje čtyři typy nezralých rodičů: emocionální, posedlé, odmítavé a pasivní. Publikace ukazuje, jak tyto děti zvládají své dětství a jak se mohou osvobodit od naučených vzorců chování. Emočně zralý člověk podle autorky objektivně myslí, udržuje vztahy, má silnou identitu a jde si za svým bez zneužívání druhých. Naopak nezralí lidé postrádají sebereflexi, jsou egocentričtí, neodolní vůči stresu a mají nestabilní emoce. Kniha obsahuje příběhy klientů a check-listy, které čtenářům pomáhají identifikovat vlastnosti jejich rodičů a začlenit naučené poznatky do života. Ačkoli se některé informace opakují, poskytuje praktické rady, jak lépe porozumět a zvládat vztahy s emočně nezralými osobami. Tato kniha je užitečná pro každého, kdo chce pochopit a zlepšit svůj vztah s emočně nezralými lidmi ve svém okolí.

Sdílejte článek

Facebook Twitter

Podobné články

Komentáře nejsou povoleny.

Hlavička pozadí