Autiscentrum logo
menu

Recenze knih z Portálové nabídky v naší knihovně

Iva Flašková Iva Flašková 14.07.2023 Ikona komentáře 0 komentářů

Nastudovali jsme další knihy z naší knihovny, které nám v pravidelných intervalech doručuje nakladatelství Portál a přinášíme stručné recenze na část z nich.

Aktivity pro starší děti s PAS,  Irene McHenry, Carol Moog, Portál 2019

Autorky knihy Aktivity pro starší děti s PAS jsou dlouholeté psycholožky věnující se dětem s poruchami autistického spektra. Svou praxi vystavěly na principech mindfulness, které představují právě ve zmiňované knize.

Kniha je členěna do tří hlavních částí. První část se zaměřuje na zklidnění, správné dýchání, pozornost a relaxaci. Hned od první kapitoly zaujme čtenáře styl psaní. Autorky promlouvají přímo ke čtenáři, ať už je to starší dítě s PAS, dítě bez této diagnózy nebo třeba rodič. Různé techniky, které jsou konkrétně popsány v první části může využít každý. Dále kapitoly upoutají pozornost krátkým příběhem na začátku, který nám blíže popisuje emoce, pocity, které starší dítě s PAS může mít. Ve druhé části se autorky zaměřují na myšlenky, pocity a opět pro upoutání pozornosti využívají styl psaní, krátké příběhy a konkrétní techniky. Kapitoly se blíže zaměřují na pocity a role starších dětí. Velmi dobře jsou zde popsány různé hry v rolích, dramatizace a vše směřuje k osamostatnění. Poslední, třetí část, srozumitelně rozebírá vztahy s druhými. Autorky kladou důraz na pozitivní vztahy, dobré chování a opět vše ukazují na konkrétních příbězích, technikách a popisují potřebné informace vhodných stylem.
Knihu doporučujeme starším dětem s PAS, které s ní budou schopny pracovat samy, ale i rodičům, přátelům dětí s PAS, kteří by s těmito aktivitami potřebovali pomoci. Kniha je psána srozumitelně, lidsky. Dále bychom jí také doporučili široké veřejnosti, nejen pro to, aby si přiblížili svět, emoce a chování osob s PAS, ale i pro relaxační či jiné techniky, které mohou sami využívat.

Vím, jak se cítíš, Hana Zobačová, Portál 2020

Pro děti je někdy těžké orientovat se v určitých situacích. Neví, jakou emoci mají použít, jak se tvářit a jak se vcítit do pocitů druhých. Díky tomuto pracovnímu sešitu lépe porozumí svým vlastním pocitům. Naučí se, jak reagovat v určité situaci, tzv. jakou emoci využít.

Pracovní sešit je zaměřen na rozvoj sociálních kompetencí, schopnost číst emoce, porozumět jim, správně je používat. Přivádí děti k porozumění svých vlastních pocitů, vcítit se do pocitů druhých a učí děti hledat tyto pocity v okolí, v konkrétních situacích. Rozvíjí u dětí také schopnost pocity vykládat různě tak, aby si byly vědomy, že jedna situace může v lidech vzbudit různé, dokonce i protichůdné emoce. V neposlední řadě vede děti k rozvoji „teorie mysli“, která je pro život ve skupině jednou ze zásadních dovedností.

Na každém pracovním listě je obrázek a k němu připsáno několik otázek, které slouží k navázání rozhovoru s dítětem a otevírá široké pole možností, jak může dospělý s dítětem pracovat a kam lze dítě vhodnými otázkami směřovat.

Sešit je určen předškolním dětem a žákům na počátku prvního stupně.

Jak zklidnit bouři emocí, Sheri Van Dijk, Portál 2023

Sheri Van Dijk je kanadská psychoterapeutka a odbornice v poskytování dialektické behaviorální terapie. Její kniha Jak zklidnit bouři emocí začíná dvěma praktickými ukázkami lidí, kteří emoce prožívají po svém. Nástroje, které Sheri Van Dijk představuje, popisuje tak, aby jim čtenář porozuměl a zároveň uvádí praktické příklady ze života. Jedním z nástrojů, kterému se autorka věnuje je například mindfulness, neboli  záměrná pozornost. Skrze praktická cvičení jej čtenáři přibližuje a učí jej, jak ho použít ve svém životě.

Kniha poskytuje mnoho užitečných rad, které vedou jak ke zlepšení ovládání emocí, tak poukazuje na to, že prožít si negativní emoce je zcela přirozené.

Tohoto průvodce bych doporučila všem, kdo má v životě problémy s emocemi, i těm, kteří chtějí pomoci lidem se svými emocemi zacházet.

Děkujeme mnohokrát nakladatelství Portál za neustálou podporu a pravidelnou dodávku knih do naší knihovny. Velice si vážíme podpory nakladatelství a také děkujeme paní Ing. Romaně Bařtipánové za zprostředkování spolupráce.

Sdílejte článek

Facebook Twitter

Podobné články

Komentáře nejsou povoleny.

Hlavička pozadí