Autiscentrum logo
menu

Raná péče je služba pro celou rodinu. Poradkyně pomáhají rodinám v terénu i ambulanci

Milena Urbanová Milena Urbanová 28.02.2023 Ikona komentáře 0 komentářů

Rodiče mohou často váhat, zda zvláštní projevy jejich dítěte jsou obvyklé nebo zda své dítě příliš úzkostlivě pozorují. Mohou si klást otázky, zda nestačí počkat, až z toho dítě vyroste. Mohou se vydat za odborníky a projít často dlouhým procesem zjišťování diagnózy.

Kdo takovou situaci nezažil, těžko si představí jak obrovská je to zátěž a jak moc se dotýká všech členů rodiny. Své o tom ví maminka Blanka: „Pořád jsem doufala, že až náš syn Péťa nastoupí do školky, bude mít kamarády a začne víc mluvit. Místo toho však nastalo hotové peklo, syn byl snad nejvzteklejší dítě na světě, odmítal jíst, pít, komunikovat s námi. Ve školce bylo chování stejné.“ Dodává, že na radu paní učitelky zkusila zavolat do rané péče v Budějovicích. Zprvu ji překvapilo to, že poradkyně přijela za ní a Péťou domů. Bála se, jak bude setkání probíhat. „Nakonec to pro mne byla obrovská úleva. Už při první návštěvě poradkyně jsem věděla, že bude lépe. Přesně věděla, co doma prožíváme, rozuměla tomu, co říkám, o čem přemýšlím, nic pro ni nebyla hloupost. Nejdůležitější pro mne byla ta klidná podpora a naděje, že už v tom nejsem sama,“ popisuje Blanka návštěvu poradkyně.

Obavy rodičů jsou velmi podobné. Děti s autismem se na první pohled neliší od svých vrstevník. Přitom mají velké potíže porozumět přijímaným podnětům a správně na ně reagovat. Nechápou dobře, k čemu slouží komunikace, mnohdy nerozumí výrazům obličeje, bývají úzkostné a i při nejlepší snaze okolí o sociální kontakt se odvrací, křičí, schovávají se, těžko se zapojují mezi své vrstevníky. Odsuzující reakce okolí situaci rodiny jen zhoršují. Závažnost potíží a projevů chování dítěte bývá různá. Společné však bývá to, že rodiče jsou v permanentním napětí a každý den se obávají, co přijde.

Poradkyně rané péče jezdí každodenně do rodin po celých Jižních Čechách nebo se setkávají s rodinami v ambulanci. Pořádají pro rodiny společná setkání, rodičovské skupiny a pobytové tábory. Nabízí rodičům speciální pomůcky a učí je, jak s dítětem pracovat. Otevírají svým přístupem a odbornou pomocí rodinám a dítěti klidnější budoucnost. Takovou, v které rodič i jeho dítě dosáhne mnoha pokroků.

Všechny reakce:2929

Sdílejte článek

Facebook Twitter

Podobné články

Komentáře nejsou povoleny.

Hlavička pozadí