Autiscentrum logo
menu

Nové recenze knih z Portálové nabídky v naší knihovně

Iva Flašková Iva Flašková 14.09.2023 Ikona komentáře 0 komentářů

Přicházíme s novou várkou recenzí na knihy z naší knihovny, které pravidelně zasílá nakladatelství Portál.

Hry pro rozvoj psychomotoriky pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy, Lisa A. Kurtz, Portál 2015

Hra je jednou z nejdůležitějších věcí v životě dítěte, jelikož díky hře dítě lépe poznává běžné situace ze života. Hra mimo jiné rozvíjí fantazii a tvůrčí myšlení. Kniha je určená převážně pro děti, které mají jedno shora uvedených potíží, ale hry může být využita i pro zdravé děti. Ať už se jedná o ADHD, autismus či jiné, tak tato kniha nám poslouží k tomu, abychom měli pro své děti vždy v záloze nějakou hru. Hry jsou specifikované tak, aby podporovaly jemnou a hrubou motoriku, zrakové schopnosti a jiné smyslové dovednosti. Psychomotorická hra zahrnuje pohybové aktivity, díky nimž se zlepší obratnost a posílí se fyzická zdatnost jedince. U každé hry jsou zmíněné cíle, kterých chceme dosáhnout.

Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti, Věra Pokorná, Portál 2010

Možná, že už jste někdy slyšeli, že existují vývojové poruchy učení. Jedná se o obtíže v oblasti mluvení, psaní, čtení, počítání a mají vliv i na myšlení. Bohužel tyto obtíže nemusí být pouze po dobu dětského věku, ale mohou se projevovat i v dospělosti. Kniha obsahuje podstatné informace o poruchách učení. Zjistíme, jaké to je v dětství, dospívání a u dospělého jedince. Autorka zmiňuje strategie, jak pracovat s člověkem, který má vývojovou poruchu učení a v neposlední řadě mluví o možné diagnostice.

Metody alternativní a augmentativní komunikace, Jana Šarounová a kol., Portál 2014

Tato kniha nám popisuje, jak pomoci lidem, kteří nemohou dostatečně vyjádřit své potřeby a sdílet své pocity. Augmentativní komunikace podporuje již stávající mluvený projev, lepší vyjadřování jedince, které je ale stále nedostatečné. Využívá se také alternativní komunikace, což je náhrada za mluvený projev jedince. Augmentativní a alternativní komunikace se snaží kompenzovat projevy poruchy a postižení, u jedinců, kteří mají závažné postižení v oblasti jazyka, psaní a řeči. Knihu můžeme využít pro všechny věkové skupiny.

Sdílejte článek

Facebook Twitter

Podobné články

Komentáře nejsou povoleny.

Hlavička pozadí