Autiscentrum logo
menu

Jak využít společný potenciál? PhDr. Iva Nesnídalová na návštěvě v Autis Centru

Milena Urbanová Milena Urbanová 27.08.2023 Ikona komentáře 0 komentářů

Na schůzce s paní doktorkou PhDr. Ivou Nesnídalovou jsme se shodli na tom, že zatímco síť služeb pro děti s autismem a jejich rodiny se díky řadě neziskových organizací působících v Jihočeském kraji daří rozvíjet, vhodných služeb pro dospělé klienty, je pomálu.

Na základě evaluačních dotazníků pečujících rodin jsme diskutovali, jaké služby pro rodiny a lidi s autismem by byly potřeba s ohledem na přibývající počet a věk našich klientů. Zhodnotili jsme možnosti vzniku nových služeb jako je sociální rehabilitace nebo sociálně terapeutické dílny a rozdílnou situaci rodin, které plánované služby využívat nechtějí nebo žádné takové nepotřebují.

Klinická psycholožka PhDr. Iva Nesnídalová, která stála u zrodu českobudějovického Autis Centra, provází mnohé pečující rodiny celým životem. Základem takové spolupráce je důvěra. Díky dalším spolupracujícím psychologům, lékařům, sociálním a pedagogickým pracovníkům usilujeme o multidisciplinární přístup v péči o naše klienty, protože jedině tak můžeme maximálně využít společný potenciál, zkušenosti a znalosti ve prospěch jednotlivce i celé skupiny. Při poskytování našich služeb vycházíme z řady výzkumů a využíváme vědecky ověřených metod práce.

V Jihočeském kraji je predikováno přibližně 6 431 dětí s postižením ve věku od narození do 7 let. Z toho bezmála 90 % těchto dětí má závažné poruchy řeči, učení a chování, poruchu autistického spektra, mentální postižení nebo kombinaci uvedeného.

V současné době plánuje Autis Centrum, o.p.s. společně se Statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem vznik nových sociálních služeb pro dospělé a dospívající klienty.

Zajímavé odkazy:
Mapa autismu
Odborná analýza potřeb a možností podpory osob s PAS v Jihočeském kraji

Sdílejte článek

Facebook Twitter

Podobné články

Komentáře nejsou povoleny.

Hlavička pozadí