Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělujete svůj výslovný souhlas organizaci Autis Centrum, o.p.s. (Správce), aby zpracovávala Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, obec).
Vaše údaje bude Správce zpracovávat za účelem zasílání newsletteru či jiného informačního materiálu.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu, po kterou bude Správce provozovat dané webové stránky a vydávat newsletter či jiný informační materiál, k jehož odběru se přihlašujete.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nebudou Správcem předány jiné osobě.
Vaše práva:

  • právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,
  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Údaje o Správci:

Autis Centrum, o.p.s., se sídlem Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice, IČ: 25755277, zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 368, kontaktní údaje: info@autiscentrum.cz

Hlavička pozadí