Autiscentrum logo
menu

Ikona oddělovače Další služby pro rodiny

Besedy pro rodiče

Besedy probíhají cca 2x do roka v prostorách našeho centra na adrese Plzeňská 2219/1223 v Českých Budějovicích. Besedy se účastní pracovníci centra a přizvaný odborník z řad psychologů, psychiatrů, terapeutů, logopedů, výživových poradců, speciálních pedagogů, lékařů, pracovníků jiných organizací apod. Součástí besedy je odborná přednáška, diskuse s účastníky a vzájemné sdílení zkušeností.

Setkávání rodin, vč. sourozenců

Setkávání probíhá v našem centru, jeho okolí nebo v jiných vhodných prostorách. Účelem setkání je výměna pozitivních i negativních zkušeností v péči o děti s autismem. Setkání se účastní nejen rodiče, ale i děti s autismem a jejich sourozenci, pro které je setkání možností, jak vidět, že „v tom nejsou sami“ a příležitostí k navázání přátelských vztahů s dalšími rodinami.

Pobyt pro rodiny

Pobyt probíhá o letních prázdninách v Bukové u Nových Hradů. Na pobytu jsou zajištěny aktivity pro děti s autismem a sourozence. Pobyt je zajištěn prostřednictvím rodičovské organizace Autisté jihu, jejíž členové se na realizaci projektu podílejí a zajišťují provozní a organizační záležitosti.

Autis Centrum zprostředkovává terapeutické pobyty pořádané Centrem terapie autismu, Praha. Pracovníci našeho centra se účastní těchto pobytů jako asistenti dětí s autismem, případně se mohou účastnit terapeutického pobytu jako asistenti dětí zařazených v programu rané péče Autis Centra.

 

Hlavička pozadí